دکتر ناصر الهی

دکتر ناصر الهی استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دکتر ناصر الهی

Dr. Naser Elahi

استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.