دکتر فاطمه پازوکی

دکتر فاطمه پازوکی

دکتر فاطمه پازوکی

Dr. Fatemeh Pazoki

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 22
2 امنیت منابع و تجهیزات کتابخانه ای در برابر سرقت در کتابخانه های پردیس دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 44
3 بازنمون روابط تبارشناختی علمی در متون درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
4 بررسی وضعیت مطالعه عمومی و تخصصی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 1
5 به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی ای) در کتابخانه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از دیدگاه کتابداران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 48
6 به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 19
7 بیب‌فِرِیم: چارچوب کتابشناختی نوین در محیط داده‌های پیوندی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
8 پیاده سازی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی ای) در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی: الزامات آماده سازی پیشینه های کتابشناختی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 5، شماره: 3
9 همگامی با تلاش های بین المللی با تاکید بر چشم انداز عملیاتی کتابخانه کنگره به منظور به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امنیت منابع و تجهیزات کتابخانهای در برابر سرقت در کتابخانه های پردیس دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها
2 رابطه جهت گیری های استراتژیک بر قابلیتهای بازاریابی در صنعتبانکداری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
3 مدیریت هزینه درفناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت