دکتر محمدرضا اکبری

دکتر محمدرضا اکبری ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada
۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada

دکتر محمدرضا اکبری

Dr. Mohammad Reza Akbari

۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Right Coronary Artery to Superior Vena Cava Fistula Following CABG: A Very Rare Case Report (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی هیستوپاتولوژی سرطان های ژنیکولوژیک در بیماران بستری شده در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران طی سال های ۹۸-۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Effect of Foveal Location on Retinal Nerve Fiber Layer Thickness distribution in Superior Oblique Palsy Patients (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
2 Exome sequencing reveals a novel mutation in BBS2 gene in an Iranian family diagnosed with Bardet-Biedl Syndrome (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 Identification of genes and mutations in 10 Iranian families with NARHL by whole exome sequencing (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 Mutational analysis of DMD gene reveals two novel small deletions in patients bearing no large deletions or duplications (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 Personalized Medicine in Breast Cancer Treatment (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران
6 Short Prism Adaptation Test in Patients with acquired Non-Accommodative Esotropia; Clinical Findings and Surgical Outcome (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
7 Surgical Outcome of a New Modification to Muscle Belly Union Surgery in Heavy Eye Syndrome (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
8 بررسی ناقلی در ژن های سرطان دریک فرد سالم با استفاده ازتکنیکWhole Exome Sequencing (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی ناقلی در ژن های شناخته شده مسئول عقب ماندگی ذهنی مغلوب اتوزومی در فرد نرمال به روش توالی یابی اگزوم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 تعیین ناقلی برای دیستروفی های عضلانی اتوزومی مغلوب با استفاده از روش توالی یابی کل اگزون ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 توالی یابی کل اگزون ها در سالمندترین فرد ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران