دکتر رامین حشمت

دکتر رامین حشمت Urology research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

دکتر رامین حشمت

Dr. Ramin Heshmat

Urology research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association between Aggressive Behaviors, Life Satisfaction, Self-rated Health and Counseling with Family Members among Children and Adolescents: The CASPIAN- IV Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 10
2 Association of Helicobacter Pylori Infection with Cardiometabolic Risk Factors among Iranian Adolescents: the CASPIAN III Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 6، شماره: 2
3 Association of Sedentary Leisure Time with School Performance in Children and Adolescents: the CASPIAN-V Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 6
4 Comparison on Diagnostic Accuracy of Prostate Cancer Detection Tools: A Systematic Review and Meta-Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 1، شماره: 1
5 Determinants of Self-Perceived Health in Iranian Children and Adolescents: the CASPIAN IV Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 5
6 Dietary Habits and Health Related Behaviors in Iranian Children and Adolescents: The CASPIAN- IV Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 7
7 Economic Inequality in Healthy and Junk Foods Consumption and its determinants in Children and Adolescents: the CASPIAN- IV Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 4
8 Prevalence of Vitamin D Deficiency according to Climate Conditions among a Nationally Representative Sample of Iranian Adolescents: the CASPIAN-III Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 6
9 Promoter Methylation of Four Tumor Suppressor Genes in Human Papillary Thyroid Carcinoma (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 14، شماره: 4
10 The Potential of Circulating Tumor Cells in Personalized Management of Breast Cancer: A Systematic Review (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی شخصی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Circulating Cell-Free Nucleic Acids as Potential Biomarkers for Sarcopenia: A step toward personalized medicine (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
2 Circulating Tumor BRAF Mutation and Personalized Thyroid Cancer Treatment (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
3 Circulating Tumor Cells (CTCs) count and personalized management of breast cancer: A systematic review (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی