دکتر علیرضا براتلو

دکتر علیرضا براتلو Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran
Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal

دکتر علیرضا براتلو

Dr. Alireza Baratloo

Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Validation of CRASH Model in Prediction of 14-Day Mortality and 6-Month Unfavourable Outcome of Pediatric Traumatic Brain Injury (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 12
2 بررسی بیماران مزمن انسدادی ریوی مراجعه‌کننده به بخش اورژانس؛ مطالعه اپیدمیولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 8، شماره: 2
3 بررسی روند ورودی و خروجی یک‌ساله بیماران بخش اورژانس؛ مطالعه موردی بیمارستان سینا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 8، شماره: 2
4 بررسی نحوه رعایت اصول پیشگیری بیماری های منتقله از راه خون و شناسایی موانع احتمالی آن توسط دستیاران طب اورژانس (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ACCURACY OF PREHAST IN TERMS OF DIAGNOSIS OF ACUTE ISCHEMIC STROKE PATIENTS (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران
2 Accuracy of Stroke Diagnosis Using FAST (Face, Arm, Speech, Time) Tool by Emergency Medical Service Dispatchers and Technicians and its Impact on Transport Time (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس
3 Diagnosis of out-of-hospital cardiac arrest by emergency medical dispatchers: a diagnostic accuracy study (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس
4 Intranasal versus Intramuscular /Intravenous Naloxone for Pre-hospital Opioid Overdose: A Systematic Review and Meta -analysis (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس
5 POSSIBLE THROMBOLYTIC THERAPY FOR TREATMENT OF WAKE-UP STROKE (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران
6 Pre-hospital pain management; a systematic review of proposed guidelines (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس
7 The Efficacy of Ketamine Administration in Prehospital Pain Management of Trauma Patients; a Systematic Review andMeta -Analysis (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس
8 The Role of Pre-Hospital Telecardiology in Reducing The Coronary Reperfusion Time; a Brief Report (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس
9 رابطه یافته های سی تی اسکن مغزی با سطح هوشیاری و سرنوشت بیماران مبتلا به خونریزی های تروماتیک داخل جمجمه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران