دکتر اصغر آقایی

دکتر اصغر آقایی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

دکتر اصغر آقایی

Dr. Asghar Aghaei

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 95
2 ارزیابی نظام موجود نگهداری و تعمیرات در واحد خودرویی ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی تاثیر اجرای ۵s بر کارایی و اثربخشی کارکنان کلانتری ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 6، شماره: 20
5 بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
6 بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
7 بررسی کارایی لباس کار کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 7، شماره: 1
8 برساخت اجتماعی رفتار مطلوب کارکنان نیروی انتظامی از نگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 1
9 پیش بینی نگرش نسبت به مسئولیت بر اساس حس انسجام و هوش اجتماعی(مورد مطالعه: فرماندهان نیروی انتظامی در سطح شهرستانها) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
10 تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی در یک شرکت دولتی براساس مدل کامرون و کوئین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 4
11 تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
12 تعیین شاخص های کلیدی چابک سازی کارکنان با تاکید بر توسعه رفاه و کارکرد اجتماعی (مطالعه موردی: صنعت بهداشتی و سلولزی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 3
13 شاخص‎های اساسی موثر بر وفاداری مشتریان در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 3
14 شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موثربرحوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 4، شماره: 15
15 شناسایی و رتبه بندی شاخص های کلیدی موثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی (مطالعه موردی: صنعت خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 4
16 طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 36
17 نقش احساس امنیت در تجدید صنعت گردشگری ورزشی؛ رویکردی فرهنگ بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 8، شماره: 4
18 نقش فرهنگ بر استقرار مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کارایی مدل وانگ در سازمان های حوزه صنایع پیشرفته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
2 بررسی نقش بیمه حمل بار در عملکرد رانندگان سنگین ناجا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
3 تاثیر ارتباطات سازمانی بر تعهدو رضایت کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
4 مدیریت لجستیک متحرک )سیارمطالعه موردی گروه شرکت های تیواسلولز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین