دکتر ابراهیم حسن بیگی

دکتر ابراهیم حسن بیگی استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر ابراهیم حسن بیگی

Dr. ebrahim hasanbeigi

استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.