دکتر سید حمید خداداد حسینی

دکتر سید حمید خداداد حسینی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید حمید خداداد حسینی

Dr. Seyed Hamid Khodadad Hoseini

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی بررسی عوامل درون سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
2 آسیبشناسی مطالعات برند در ایران با تمرکز بر متغیر وفاداری به برند: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 4
3 اثر اینترنت بر جهت دهی کانال های صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 3
4 ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع های تجاری در کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 14، شماره: 76
5 ارائه چارچوبی برای معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات با تاکید بر اشاعه فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 79
6 ارائه مدل نظری زمینه ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 4
7 ارایه الگوی اجرای موفق استراتژی در شرکت های خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 36
8 ارزیابی ابعاد شبکه های نوآوری: صنعت فناوری اطلاعات ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 1
9 ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 7
10 اعتبارسنجی مدل توسعه رفتار شهروندی برند در کارکنان گردشگری پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 8، شماره: 3
11 الگوسازی آمیخته ترفیع با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی صنعت باتری خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 2
12 الگوی توسعه تجارت الکترونیک بر وضعیت شرکت های تولید کننده لوازم خانگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 11
13 الگوی مفهومی دوسطحی عوامل تعیین کننده عملکرد نیروی فروش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 10
14 اندازه گیری کارایی نسبی مزیت رقابتی ایران بر اساس مدل کمی الماس گون پورتر در مقایسه با کشورهای منتخب رویکرد DEA (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 3
15 انعطاف پذیری راهبردی: از تحلیل مفهومی تا الگوی فرآیندی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 29
16 Designing Export Performance Model based on Organizational Orientations (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 2
17 Designing the Fundamentals and Prerequisites Model for Developing International Markets in ICT Industry (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 4
18 Explaining and Testing the Aboriginal Model of Shopping Malls’ Success: (Case Study: Shopping Malls in Tehran) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 1
19 The Relationship between Country e-Readiness and Effectiveness of Applying Information Technology in Firms using Meta-Analysis Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 8
20 بررسی اثر نواهنگ بر خرید فروشگاهی:بررسی نقش مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 2
21 بررسی تاثیر ابعاد عرق ملی بر نگرش نسبت به محصولات (داخلی و خارجی) با تعدیل گری تهدید اقتصادی ادراک شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
22 بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 4
23 بررسی تاثیر تصویر برند بر مصرف نمایشی: با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش های خرید، قصد خرید و نقش تعدیلگر جنسیت (موردمطالعه: شرکت نوین چرم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 7، شماره: 4
24 بررسی تاثیر شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت ها، مورد مطالعه صنعت ساختمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 1
25 بررسی تاثیر عوامل آنی گرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 4
26 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک شده و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی؛ مطالعه موردی: خرده فروشی های الکترونیکی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 2
27 بررسی تاثیر هوش هیجانی با گرایش به کارآفرینی دانشجویان: با تاکید بر ویژگی های جنسیتی و قومیتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 2
28 بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا و بازارگرایی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
29 بررسی رضایتمندی ارتباطی مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 40
30 بررسی شیوه های موثر نظارت و کنترل روسای کلانتریها  بر عملکرد کارکنان کلانتریهای استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1387، شماره: 3
31 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری های اطلاعاتی در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
32 بررسی عوامل موثر بر رفتار کارمندان به عنوان سفیران برند در صنعت هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 20
33 بررسی عوامل موثر بر هماهنگی کانال های توزیع چندگانه از منظر عرضه‎کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 1
34 بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل موثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 2
35 بررسی نقش ابعاد تاریخی سازمان در تصمیم مدیران برای اجرای تغییرات استراتژیک؛ مروری نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 4
36 بررسی نقش مدیریت سازمان در اجرای تغییرات استراتژیک ابتکاری؛ مروری نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 2
37 بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
38 بررسی وفاداری به برند، از طریق عجین شدن مشتری در جوامع برند آنلاین (موردمطالعه: کاربران اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 1
39 برندسازی یکپارچه با رویکرد جهانی شدن بازار با استفاده از تئوری مفهوم سازی بنیادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 68
40 پیشایندهای گرایش های سبز و نقش آن در ایجاد پیامدهای مشتری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 24
41 پیشبرد نوآوری در کشورهای در حال توسعه: بررسی برنامه های توسعه اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 3
42 تاثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 4
43 تاثیر ارزش های مصرف بر قصد خرید (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 4
44 تاثیر تعداد ورودی گردشگران و درآمد بر سلامت جسمانی و رفاه اجتماعی افراد محلی در شهرک تاریخی ماسوله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای مدیریت بازاریابی دوره: 1، شماره: 2
45 تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 21
46 تاثیر روابط بیرونی مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی شرکت با تبیین نقش تصویر و اعتبار برند (شرکت مورد مطالعه در صنعت ساختمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 2، شماره: 1
47 تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه صنعت ساختمان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 20
48 تاثیر رهبری خدمتگزار بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه کارکنان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 3
49 تاثیر زیباشناختی محصولات بر قصد خرید و تعهد خرید در نقطه فروش با کارکردهای تعلق عاطفی و اهداف مصرف کننده (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 26
50 تاثیر شبکه های کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 33
51 تاثیر عوامل درون سازمانی موثر بر توانمندسازی کارکنان کنترل گذرنامه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 2، شماره: 3
52 تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده و هزینه های جابه جایی مشتری بر وفاداری مشتری در بیمارستان های خصوصی منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 1
53 تاثیر مصرف گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 18، شماره: 102
54 تاثیر نظارت همگانی بر انگیزش کارکنان کلانتری ها ی تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 3، شماره: 1
55 تاثیر نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی بر وفاداری مشتریان به مجتمع های تجاری (مورد مطالعه: مجتمع تجاری اطلس مال در سریال پایتخت 3) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 88
56 تاثیر نوستالژی و بازاریابی تجربی بر رضایت مشتریان از طریق تبیین ارزش های تجربی: مطالعه ای از مکان های گردشگری شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 2
57 تاثیر ویژگی های مزاجی شخصیت مشتریان و درگیری ذهنی محصولات بر ناسازگاری شناختی پس از خرید (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 13، شماره: 4
58 تاثیر هوشیاری دینی بر ترجیح محصولات داخلی: تحلیل نقش قوم گرایی و بیگانگی مصرفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 3
59 تاملی بر مبانی پارادایمیک و پارادایم نگاری در مطالعات میان رشته ای مورد مطالعه بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
60 تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی با بهره گیری از قابلیت های شبکه های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 4
61 تبیین الگوی جامع تحول راهبردی سازمانی در سازمانهای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 5، شماره: 4
62 تبیین الگوی عملکرد اتحادهای راهبردی: رویکرد مبتنی بر قابلیت ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
63 تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
64 تبیین مفهوم یادگیری استراتژیک دوسوتوان در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 3، شماره: 4
65 تبیین نقش میانجی قابلیت های پویا در راهبرد کسب مزیت رقابتی رابطه محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 28
66 تبیین ویژگی های کلامی و بصری سکو های فروشگاه های برخط بر اساس تجربه زیسته مشتریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 33
67 تجزیه و تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی، نوآوری سازمانی و بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
68 تحلیل تطبیقی انتقادی فنون طراحی استراتژی پابرجا در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 3
69 تحلیل خوشه ای مشتریان در خرید علی بر اساس نوع محصول انتخابی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 8، شماره: 1
70 تحلیل کیفیت خدمات نوین در بانک های دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 2
71 تحلیلی بر ارتباط شخصیت مردانه و زنانه برند و ارزش ویژه برند مشتری محور در صفحات اینستاگرام محصولات مصرفی تند گردش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 13، شماره: 1
72 تدوین مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 2
73 توسعه اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در دو سطح سازمان و اکوسیستم کسب و کار در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 1
74 چارچوب های نهادی در نظام نوآوری: رویکردی تطبیقی به نقش دولت و مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
75 چگونگی ظهور مسایل راهبردی در دستور کار تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 1
76 رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرف کننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی در بین شهروندان سردشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 6، شماره: 2
77 ساختاردهی مسئله تدوین استراتژی با استفاده از رویکردهای استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه و تئوری درام (مورد مطالعه: فاز پالایش بعد از تولید زنجیره تامین سبز گاز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 1
78 سنجش میزان گرایش به بازاریابی داخلی در صنایع خدماتی (مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 4
79 شناخت قابلیت های سازمانی جایگاه سازی برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 1
80 شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه های ساخت شهری تهران). (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 31
81 شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تاکید بر نقش منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 2
82 شناسایی ابعاد تعالی برند با رویکرد تحلیل مضمون (مورد مطالعه: صنعت کالاهای تند مصرف) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 22، شماره: 53
83 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بین المللی شدن شرکتهای فعال در حوزه استخراج مواد اولیه (مورد مطالعه صنعت سنگ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 3
84 شناسایی و تبیین عناصر تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
85 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
86 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین المللی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 39
87 شناسایی و مفهوم پردازی پیامدهای تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 52
88 شناسایی و مفهوم پردازی پیشران های تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
89 شناسایی و مفهوم پردازی محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 40
90 شناسایی، اولویت بندی ساز و کارها و ابزارهای بازاریابی خط مشی های عمومی در ایران: رویکرد پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 12
91 صدای کارمند: بمب ساعتی یا سفیران برند؟ (بررسی اثر صدا بر تعهد کارمندان) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 31
92 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد گروه های کاری: تبیین و بسط الگوی تحلیل پوششی داده های استوار (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 4
93 طراحی الگوی پیاده سازی و اجرای موفق راهبردی در دو سطح فردی و سازمانی: پیشایندها، پیامدها (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 2
94 طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
95 طراحی الگوی یادگیری استراتژیک دوسوتوان در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 2
96 طراحی مدل ارزیابی عملکرد گروههای کاری: رویکرد تحلیل پوششی داده های چندسطحی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 3
97 طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 11
98 طراحی مدل پیش بینی چرخه عمر محصول با رویکرد ترمودینامیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 3
99 طراحی مدل پیشنهادی فن بازار در سطح ملی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 5، شماره: 11
100 طراحی مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی برای جلب مشارکت های مردمی در مناسبت های انقلابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 23، شماره: 89
101 طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 1
102 طراحی مدل توسعه پایدار شرکتی: تبیین نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی، حاکمیت شرکتی، و خلق ارزش مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
103 طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 1
104 طراحی مدل سرآمدی مدیریت نوآوری در موسسات بانکی ج.ا.ایران با رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 4
105 طراحی مدل فرآیندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
106 طراحی مدل فرایندی برندسازی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 1، شماره: 1
107 طراحی مدل گرایش به گردشگری پزشکی در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 3
108 طراحی مدل نقش سرمایه اجتماعی بیرونی در کسب مزیت رقابتی؛ مورد مطالعه صنعت رنگ و رزین (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 1
109 طراحی مدل یکپارچه استراتژی سازی در چرخه عمر زیست بوم کسب وکار با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 57
110 طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 3
111 طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 34
112 طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در محیط چند فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 51
113 ظرفیت استراتژی؛ چارچوبی برای سنجش موفقیت استراتژی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 1
114 عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
115 عوامل فردی و سازمانی موثر بر عدم کشف پرونده های قتل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 3، شماره: 4
116 عوامل موثر بر پذیرش سیستم سفارش غذای آنلاین از دیدگاه مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 23
117 عوامل موثر در حفظ همکاری عرضه‎کننده- توزیع‎کننده در زنجیره توزیع از دیدگاه عرضه‎کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 4
118 فرا روش پژوهش های مدیریت اسلامی در ایران (مورد مطالعه: مقاله های علمی پژوهشی 1380 تا 1394) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
119 فن بازار ملی در ایران؛ چارچوب مفهومی و الزامات عملیاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 1
120 فهم مبانی هستی شناسی تصمیم گیری استراتژیک از منظر قرآن(مبتنی بر سوره انفال) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 2
121 فهم نمونه مبانی معرفت شناسی تصمیم گیری استراتژیک از منظر قرآن (با نمونه سوره انفال) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 56
122 قابلیت های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
123 کاستی های روش شناسی مقاله های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 92
124 کیفیت شخصیت برند؛ از شخصیت برند پررنگ تا اختلال شخصیت برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 10، شماره: 4
125 گفتمان کاوی الگوهای ذهنی خریداران محصولات جعلی برندهای لوکس بر مبنای روش شناسی کیو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 4، شماره: 1
126 گونه شناسی استراتژی های توازن در یک پرتفوی دوسوتوان: نظریه پردازی داده بنیاد در شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 43
127 مدل سازی استراتژی تنوع بخشی در شرکت های چند کسب وکاره خصوصی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
128 مدل سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی در شرکت های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
129 مدل کسب و کار پایدار (م.ک.ک.پ) و شبکه سازی: مرور نظام مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 4
130 مدل یابی تاثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژه برند مشتری‎محور در بازار تلفن همراه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
131 مدلسازی آمیخته بازاریابی فازی (مطالعه موردی صنعت باطری خودروهای شخصی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 51
132 مرور نظام مند پژوهش های شبکه سازی کسب و کارها در صنعت محصولات و سیستم های پیچیده (م.س.پ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 56
133 مروری نظام مند از نقش ابعاد طراحی سازمانی در اجرای تغییرات استراتژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 1
134 مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 22، شماره: 86
135 مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
136 مفهوم پردازی افت خرید نسل زد از دیدگاه نظریه ساخت گرایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 4
137 مفهوم پردازی سازگاری مدل کسب وکار و پیشران های محیطی آن در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 41
138 مفهوم پردازی فرایند تصمیم گیری کارآفرینانه در بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
139 مفهومپردازی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 76
140 ملاحظات سازمانی گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 3
141 موانع حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه ها در سازمان های متولی زیرساخت های راه کشور (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 4
142 موفقیت مجتمع های تجاری از منظر عوامل موثر بر رفاه خرید مشتریان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 1
143 مهندسی فرهنگ کسب وکار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 10، شماره: 5
144 نظریه پردازی فرایند مدیریت منابع استراتژیک (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 4
145 نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بازاریابی بنگاه های کارآفرین (مورد مطالعه: صنایع غذایی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 1
146 واکاوی تجربه زیسته مفهوم لمس در خرید طبقات محصول از فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 12، شماره: 45
147 واکاوی رویکردهای استراتژیک توسعه نوآوری در بخش کشاورزی هوشمند ایران با به کارگیری روش SIMUS (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 2
148 هم گرایی در رویکردهای چندبعدی بین بخشی و بین سازمانی در پژوهش های ارزیابی عملکرد: مرور نظام مند ادبیات B۲B فروش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ANP برای ارزیابی شریک استراتژیک(مطالعه موردی: اداره بندر و گمرک شهرستان بندرانزلی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 ارائه یک مدل برای تامین امنیت مبتنی بر بلاکچین در بانکداری دیجیتالی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران
3 ارزش شخصی از دیدگاه کارآفرینان اجتماعی: با رویکرد خلق ارزش مشترک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانیEFQM مورد مطالعه ایران خودرو مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
5 ارزیابی عوامل موثر بر وفاداری برند با تاکید بر نقش ارزش ویژه برند و تبلیغات توصیه ای(مورد مطالعه: اپراتورهای تلفن همراه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
6 اندازه گیری کارایی کشور ایران در مقایسه با کشورهای منتخب براساس صادرات غیرنفتی - رویکرد DEA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
7 اولویت بنذی و مشخص کردن تاثیرگذاری هوش فرهنگی، هوش معنوی و رضایت شغلی بز عملکرد شغلی مدیران فروش با رویکرد های مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و دیمتل (DEMATEL) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
8 ایجاد فن بازار، حلقه مفقوده نظام مدیریت و مبادلات تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
9 بازاریابی تسریعی راه حلی برای هوشمندی بازار در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
10 بازاریابی تسریعی و راه حل هایش برای رهبری بازار در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
11 بازاریابی علی؛ تفاوتها چگونه شکل میگیرد (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
12 بازاریابی علی؛ توسعه رفتار خیرخواهانه در زندگی مشتریان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
13 بازاریابی کلان؛ مطالعه مروری مفهوم، ریشه های شکل گیری و موضوعات اصلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
14 بررسی اثرات شبکه های اجتماعی و کسب و کار بر عملکرد شرکت های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی رشت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 بررسی ارتباط شاخص های مهارتی مدیران کارآفرین (مطالعه موردی:جهاد دانشگاهی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
16 بررسی تاثیر بازارگرایی و دوسوتوانی بر عملکرد برند: تبیین نقش مدیریت استراتژیک برند، برند داخلی، تلاطم بازار و شدت رقابت(مورد مطالعه: شرکت نیوساد) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی مبتنی بر نقش کیفیت خدمات مورد مطالعه شعب بانک انصار در استان گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
18 بررسی تاثیر تبلیغات رسانه اجتماعی بر تبلیغات توصیه ای مبتنی بر وفاداری برند و قصد خرید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
19 بررسی تاثیر تجربه مشتری بر وفاداری و تبلیغات توصیه ای: تبیین نقش پرستیژ برند، ادراک بهزیستی و هویت برند مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
20 بررسی تاثیر دانش و مدیریت دانش بر نسل های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
21 بررسی تاثیر دانش، نگرش و عملکرد غیرمالی برند بر تبلیغات توصیهای و قصد خرید مجدد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
22 بررسی تاثیر شهرت شرکت، قمیت ها و هزینه ها بر ارزش و وفاداری مشتریان محصولات صوتی تصویری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
23 بررسی تاثیر عوامل فناوری و فردی بر قصد خرید مجدد: تبیین نقش رضایتمندی مشتریان، وفاداری و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
24 بررسی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری داوطلبین متخصص به انجمن های حمایت از بیماری های خاص در شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
25 بررسی تاثیر قابلیت عملکرد وب سایت ، محرکها و ریسک ادراک شده بر رضایت مشتری و تبلیغات توصیه ای( مطالعه موردی : بانک ملی استان گیلان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت ، اقتصاد و بانکداری اسلامی
26 بررسی تاثیر کیفیت، اعتبار مقصد و عادلانه بودن قیمت بر تبلیغات توصیه ای: تبیین نقش رضایت و وفاداری به مقصد گردشگری شهر رشت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
27 بررسی تاثیر کیفیت، اعتبار مقصد و عادلانه بودن قیمت بر تبلیغات توصیه ای: تبیین نقش رضایت و وفاداری به مقصد گردشگری شهر رشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
28 بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی برندمحور بر وفاداری مشتری با رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری (مطالعه موردی: مدیران ستادی و کارکنان صف شعب بانک ملی شهرستان رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
29 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مشتری: تبیین نقش وفاداری مشتری، تبلیغات توصیه ای، شهرت شرکت، رضایت و اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه نجم شهرستان رشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
30 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مشتریان: تبیین نقش ابعاد برند (مطالعه موردی: شرکت پگاه گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر شدت صادرات شرکتهای صادر کننده در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
32 بررسی تاثیر هویت اجتماعی بر وفاداری به برند با تاکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک های تصمیم گیری خرید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
33 بررسی تاثیر هویت اجتماعی بر وفاداری به برند باتاکید بر هویت شخصی وهویت یابی بابرند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
34 بررسی تاثیر هویت برند و اعتماد برند بر قصد خرید مشتریان بیمه عمر با تبیین نقش میانجی شخصیت برند (مطالعه موردی: مشتریان شعب بیمه سامان شهرهای رشت و تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
35 بررسی تأثیر تجربه برند بر ارزش ویژه برند با تأکید بر نقش تصویر برند، وفاداری برند و رضایت برند (مطالعه موردی صنعت لوازم خانگی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
36 بررسی تأثیر تجربه برند حسی بر ارزش ویژه برند و قصد خرید مشتری، با تبیین نقش رضایت مشتری و تعهد عاطفی مشتری بیمه (مورد مطالعه: دفاتر نمایندگی بیمه سامان در استان گیلان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
37 بررسی تأثیر تجربه مشتری بر تبلیغات توصیه ای سنتی و الکترونیکی و اعتماد برند با تبیین نقش نگرش برند (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی اینستاگرام) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
38 بررسی تأثیر سوابق تجربی مشتری بر قصد خرید مشتریان بر اساس نقش میانجی نگرش و نتایج مشتری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
39 بررسی جایگاه معنابخشی در اجرای استراتژی و تغییرات استراتژیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
40 بررسی چگونگی تاثیر ارزش ویژه برند کارفرما بر عملکرد کارکنان با توجه بهنقش رفاه و وفاداری کارکنان(مورد مطالعه: بیمه دانا) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
41 بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری و قابلیت نوآوری با میانجیگری متغیر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی در شرکت های بیمه خصوصی استان زنجان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
42 بررسی رابطه ی قابلیتهای فناوری اطلاعات و موفقیت کسب و کارهای الکترونیکی با دیدگاه مبتنی بر منبع (مورد مطالعه شرکتهای کسب و کارالکترونیکی شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
43 بررسی روند اینده پژوهش و تلفیق روش تحلیل علی لایه ای و تئوری جامعیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
44 بررسی عوامل مؤثر در جذب گردشگری پزشکی در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
45 بررسی عوامل موثر بر ارزش و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه محصولات صوتی تصویری در تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
46 بررسی عوامل موثر بر رفتارمصرف کنندگان کالاهای ایرانی در افغانستان مورد مطالعه (شهر های کابل و مزار شریف) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
47 بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیک مبتنی براعتماد ورضایت الکترونیک بین مشتریان شعب بانک انصار شهر رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
48 بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک با تبیین نقش رضایت مشتری و اعتماد : مورد مطالعه بانک بین المللی افغانستان (AIB) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
49 بررسی مهارت های کارآفرینی دانش آموختگان مهندسی صنایع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
50 بررسی نقش ابعاد برند بر قصد و رفتار خرید آنلاین در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
51 بررسی نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین به منظور کسب مزیت رقابتی برای سازمانها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
52 بررسی نقش میانجی اخلاق کسب وکار در رابطه فرهنگ سازمانی با موفقیت سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
53 بررسی و تاثیر اعتماد بر بهبود روابط صادر کنندگان.(مورد مطالعه شرکت های صنعت مواد غذایی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
54 بررسی و تحلیل وضعیت انتخاب مقصد گردشگران پزشکی در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
55 بررسی و سنجش آمادگی سازمانی برای پیاده سازی استراتژی ها در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
56 بکارگیری مدل احتمال تجزیه و تحلیل در فرایند پردازش اطلاعات دهان به دهان الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
57 به کارگیری بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و بزرگ؛ ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
58 تاثیر استراتژیهای تقلید (کپی کت) بر شباهت درک شده با تعدیلگری وفاداری بهبرند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
59 تاثیر استفاده از اینستاگرام بر عملکرد مالی و غیرمالی زنان خانه دار با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
60 تاثیر بازاریابی تجربی بر تبلیغات توصیه ای: تبیین نقش ارزش ویژه برند و وفاداری به برند (مورد مطالعه: هتل های چهار ستاره شهر تهران) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
61 تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید سبز، تبیین نقش تعدیل گری نگرش نسبت به خرید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
62 تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید سبز، تبیین نقش تعدیلگری نگرش نسبت به خرید (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
63 تاثیر شایعات برون سازمانی بر ارزش ویژه برند مورد مطالعه: صنایع لبنی پگاه گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
64 تاثیر عشق برند بر وفاداری برند با توجه به نقش مشارکت مشتری و اعتماد به برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات غذایی چم چم) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
65 تاثیر عوامل موثر بر استفاده از تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید سبز در میان کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
66 تاثیر فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر قصد خرید: تبیین نقش دلبستگی، اعتماد، ارتباطات و عجین شدن با برند(مورد مطالعه: محصولات آرایشی و بهداشتی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
67 تاثیر کسبوکار الکترونیک و بازار گرایی بر عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی نوآوری سازمانی در شرکت های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
68 تاثیر هویت اجتماعی بر وفاداری به برند با تاکید بر الگوی مصرف و سبک های تصمیم گیری خرید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
69 تاثیر هویت مذهبی بر وفاداری به برند با تاکید بر نقش سبک های تصمیم گیری خرید، اعتماد و نگرش مشتری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
70 تاثیرتجربه برند بر ترجیحات مشتریان ؛مطالعه تطبیقی مشتریان بانک های ملی وپاسارگاد شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
71 تأثیر بازاریابی سبز استراتژیک بر مزیت رقابتی: تبیین نقش نوآوری و جهت گیری بازاریابی سبز داخلی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
72 تأثیر نشان و لوگوی برند بر اعتماد برند با تأکید بر نقش نگرش و شهرت برند (مورد مطالعه: صنعت پوشاک) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
73 تبیین عوامل موثر بر تبلیغات توصیه ای در رسانه اجتماعی (مورد مطالعه: کاربران اینستاگرام) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
74 تبیین مدل عملکرد بازاریابی مبتنی بر قابلیتهای مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
75 تحریم مصرفکننده، انواع آن و نیاز به هوشیاری بیشتر شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
76 تحلیل تطبیقی - انتقادی فنون طراحی استراتژی پابرجا در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
77 تعیین بازاریابی قومی با نگرشی بر قومیت های ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
78 توسعه مدل ارزش و وفاداری مشتری: بررسی تاثیر نوآوری کالا و خدمات بر ارزش و وفاداری مشتریان محصولات صوتی تصویری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
79 توسعه مدیریت پایدار تجاریسازی فناوری فضایی جهت ورود ایران به اقتصاد فضایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
80 شناسایی علل کاهش صادرات خاویار ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
81 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در طراحی استراتژیک پرتفولیوی خدمات بیمه ای با استفاده از فنون MADM ( مطالعه موردی بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
82 شناسایی و تبیین آمیخته ترفیع کارآفرینانه با رویکردی نوگرایانه در بنگاه‌های کارآفرین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
83 شیوه های تامین مالی آموزش عالی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
84 طراحی مدل عملکرد صادراتی شرکت های مواد غذایی با تبیین نقش تعهد عاطفی، تعهد مستمرو قابلیت یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
85 طراحی و تبیین الگوی معنابخشی استراتژیک در سازمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
86 عوامل موثربرمزیت رقابتی باتاکید برهوشمندی رقابتی و سازمانی درصنایع موادغذایی شهرستان رشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
87 فناوری اطلاعات سبزونقش آن درپایداری محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
88 مدل تعاملات مشتری و فروشنده در صنعت طلا و جواهرات ایران با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
89 مدلسازی فرایند مدیریت استراتژیک : رویکرد مدیریت فرایندها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
90 مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): رویکردی یکپارچه به افراد ، فرایندها و فناوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
91 نقش آفرینی هلدینگ ها در تقویت اقتصاد ملی با ایجاد مزیت دوسوتوانی: مدلی اکتشافی- بومی در انتقادات به نظریات غربی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
92 نقش شخصیت و جنسیت برند بر برندسازی شخصی(مطالعه موردی: مدیران و روزنامه نگاران روزنامه های پر تیراژ ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
93 نقش میانجی نگرش نسبت به بسته بندی در رابطه بین ابعاد بسته بندی و رضایت مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
94 واکاوی تجربه زیسته مشتریان از خدمات دندانپزشکی: رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری
95 هوشمندی استراتژیک در سیاستگذاری حوزه آینده نگری فناوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک