دکتر محمد ساغری

دکتر محمد ساغری استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر محمد ساغری

استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی کمی و کیفی اسیدهای چرب در بذر دو گونه گیاهی شورپسند Salicornia herbacea L. و Suaeda fruticosa (L.) Forssk. به عنوان منبع روغن خوراکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 2
2 بررسی و مقایسه مراحل مختلف فنولوژی بر کیفیت علوفه دو گونه مرتعی جاشیر (Prangos ferulaceae) و بیلهر (Dorema aucheri) در مراتع ییلاقی شهرستان کهگیلویه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آتش سوزی بر تولید پوشش گیاهی مراتع زاگرس غربی(مطالعه موردی: تازه آباد سریاس پاوه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
2 اثر تغییر شوری خاک بر طول ساقه چه و ریشه چه گیاه مرتعی اسفناج وحشی(Atriplex lentiformis) در نهالستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر گیاه Atripelex lentiformis بر تغییر شوری خاک زیر اشکوب در مراتع احیاء شده شهرستان طبس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر گیاه بادامشک بر میزان کربن خاک در مراتع استپی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 اثر مرحله رویشی بر میزان پروتئین گیاه مرتعی Artemisia aucheri در مراتع کوهستانی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
6 اثرات سوء گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی بر روی تنوع زیستی، سلامت اگرواکوسیستم ها و پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
7 ارزیابی زیست محیطی توسعه راه اصلی ایذه - سد کارون 3 (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
8 بادشکن زنده و لزوم ایجاد آن در اراضی زراعی استان خراسان جنوبی، راهکاری لازم برای مبارزه با بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 بافت خاک و اثر آن بر وزن تر ساقه چه و ریشه چه نهال های گیاه اسفناج وحشی در نهالستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی اثر تغییر مقدار ماده آلی خاک بر دو خصوصیت زیستی نهال های گیاه Atriplex lentiformis در نهالستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذور در گیاه سیاه تاغ Haloxylon aphyllum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
12 بررسی اثر سطوح مختلف شوری خاک بر بعضی خصوصیات رویشی گیاه سیاه تاغ Haloxylon aphyllum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
13 بررسی اثر گیاه Zygophyllum eurypterum بر میزان ترسیبکربن خاک در مراتع استپی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 بررسی اثرگیاهArtemisia sieberi برمیزان ترسیب کربن خاک درمراتع استپی مطالعه موردی حسین آبادغیناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 بررسی ارزش غذایی دو گونه مرتعی درمنه کوهی و درمنه خراسانی در مراحل مختلف فنولوژی ( مطالعه موردی : مراتع شهرستان بیرجند ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
16 بررسی تغییرات میزان کلیسم درمنه کوهی در دو مرحله گلدهی و بذردهی (مطالعه موردی: مراتع خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
17 بررسی تنوع پستانداران در پناهگان حیات وحش منطقه شیراحمد شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
18 بررسی تنوع گونهای در مراتع ییلاقی زاگرس تحت دو نوع مدیریت چرای متفاوت مطالعه موردی: مراتع پردانان، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 بررسی غنای گونهای و رابطه آن با شدت چرای دام در مراتع نیمه استپی مطالعه موردی: مراتع نیمه استپی شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 بررسی کمی و کیفی روغن در بذر شورزیست Suaeda froticosa و معرفی آن به عنوان منبع روغن خوراکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 بررسی گونه های حساس و مقاوم به آتش سوزی در مراتع زاگرس غربی (مطالعه موردی: تازه آباد سریاس پاوه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
22 بررسی نگرش مرتعداران نسبت به طرح های مرتعداری (مطالعه موردی: شهرستان ملکشاهی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
23 بیابانزایی و اثر آن بر کاهش تنوع زیستی در مناطق خشک و بیابانی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
24 تاثیر یک نوع کود زیستی بر تغییر خصوصیات ارزش غذایی یک گونه یونجه یکساله و مقایسه آن با کود شیمیایی فسفره در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 تاثیر یک نوع کود زیستی و مقایسه آن با کود شیمیایی فسفره بر تغییر خصوصیات ارزش غذایی گیاه یونجه چند شکل در شرایط گلخانهای (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
26 تأثیر چرای دام بر یکنواختی گونههای گیاهی در مراتع ییلاقی مطالعه موردی: مراتع پردانان پیرانشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 تأثیر گونه مرتعی بادامشک ( Amygdalus scoparia) بر تغییر میزان مواد آلی خاک زیراشکوب (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
28 تغییر اقلیم و تأثیرات پروژه های ترسیب ربن بر تنوع زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
29 قارچهای میکوریز و استفاده از آنها بعنوان کودهای زیستی، راهکاری موثر برای حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
30 قارچهای میکوریز و نقش آنها در احیاء پوشش گیاهی اکوسیستم های خشکی تخریب شده و بازسازی محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 مطالعه تاثیر گونه مرتعی بادامشک (Amygdalus scoparia) بر تغییر میزان پتاسیم خاک زیراشکوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
32 مطالعه تاثیر گیاه مرتعی سماق (Rhus coriaria) بر تغییر میزان پتاسیم خاک در مراتع احیا شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
33 مقایسه مقدار ماده آلی در خاک زیر اشکوب گیاه مرتعی اسفناج وحشی در دو منطقه احیاء شده و شاهد(مطالعه موردی:مراتع شهرستان طبس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 نقش جهت دامنه در استقرار درخچه های سماق (مطالعه موردی منطقه گناباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 نقش شیب در رشد و استقرار درخچه های سماق (مطالعه موردی منطقه گناباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 نقش قارچهای اندومیکوریز در گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست