دکتر محمدحسین سالاری فر

دکتر محمدحسین سالاری فر گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

دکتر محمدحسین سالاری فر

Dr. Mohammad Hossein Salarifar

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 باورهاوحالت فراشناختی،بازدارنده یاتسهیل کننده خودتنظیمی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 7
2 باورهاوحالت فراشناختی،بازدارنده یاتسهیل کننده نگرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 5
3 تاثیر آموزش باورها وحالت فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 48
4 تبیین گرایش به اعتیاد بر اساس خود تمایزیافتگی و ناگویی خلقی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 6، شماره: 2
5 مطالعه ای اکتشافی درباره رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش باورها و حالت فراشناختی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
2 اثربخشی مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرحواره درمانی بر فعالیت طرحوارههای ناسازگار اولیه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
3 الگوی جنسیتی سلامت روان بیماران سرطانی با توجه به اهمیت نقش معنویت در زندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
4 بررسی رابطه بین کمالگرایی و خودشیفتگی مرضی با علائم اختلال خوردن دردانشجویان دختردانشگاه پیام نور طبس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
5 وضعیت باورها و حالت فراشناختی و حافظه کاری دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی