دکتر سارا سبحانی

دکتر سارا سبحانی استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر سارا سبحانی

Dr. Sara Sobhani

استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Arsenic (III) Adsorption Using Palladium Nanoparticles from Aqueous Solution (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
2 H3PW12O40 as an efficient catalyst for one-pot- tricomponent synthesis of chromeno[4,3-b]quinolones under microwave irradiation (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Nanomagnetic Cobalt Catalyst for Copper-free Sonogashira Coupling Reaction in Water at Room Temperature (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
2 A New Schiff Base Complex of Aminoguanidin Established on γ-Fe2O3 for the Synthesis of Hexahydroquinolins (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
3 Application of Hydrophilic Palladium Complex in Cyanation Reactions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
4 Cobalt Complex of Metal–Organic Framework as an Efficient Visible-Light Photocatalyst for Oxidation of Alcohols (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
5 Designing a new magnetically separable Pd-TiO2-CN photocatalyst for facile visible light-driven coupling reactions at room temperature (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
6 High Performance Magnetically Separable TiO2-CN Nanocomposite with Enhanced Photocatalytic Activity towards the Cefixime Trihydrate Degradation under Visible Light Irradiation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
7 Pd-γ-Fe2O3-MEL-TEG-MME as a Novel Heterogeneous Catalyst for Carbon-Carbon Cross-Coupling Reactions in Water (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
8 Suzuki-cross-coupling reactions catalyzed by a new water dispersible Pd-NHC catalyst (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
9 Synthesis and application of hydrophilic 2-aminothiophenol magnetic nanoadsorbent for the preconcentration and determination of phenol (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
10 مروری بر تاثیر نانوصفحات گرافن بر رفتار فیزیکی-مکانیکی نانوکامپوزیت ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
11 مطالعه مقاومت چسبندگی برشی چسب های بتن بر پایه رزین های اپوکسی، اکریلیک و پلی وینیل استات (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری