دکتر محمود فرزین

دکتر محمود فرزین استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمود فرزین

Dr. Mahmoud Farzin

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Approach for Determining the Optimum Pressure–Time Diagram in Superplastic Forming Process (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 6، شماره: 3
2 Experimental Study on Manufacturing of Tailor Friction Stir Welded Aluminium Blanks (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 12، شماره: 2
3 Finite Element Simulation of Pulsating Hydroforming of Tube in Box-Shaped Die (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی تجربی و عددی پرشدگی قالب و توزیع ضخامت هیدروفرمینگ لوله های دو پله ای مسی با مقطع مربعی در قالب با بوش های متحرک (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی تجربی و عددی خمکاری با لیزر ورقهای ترکیبی ماشینکاری شده با در نظر گرفتن مکانیزم‌های خمکاری مختلف (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 7، شماره: 11
6 شبیه سازی تست غیر مخرب اولتراسونیک با پروب موج عمودی در اتصال بین ورق کامپوزیت و آلومینیوم توسط اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی جدید جهت فرم دهی ورق روی سنبه های مجسمه ای شکل با استفاده از CAD/CAM و CNC (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 ارائه یک روش جدید برای ارزیابی و رده بندی روانکارها در فرآیندهای هیدروفرمینگ لوله (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 ارزیابی دقت محاسبه مشتق متغیر میدان در روش اجزاء محدود و یافتن نقاط فوق همگرا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 ارزیابی مشتقات متغیرهای میدان با استفاده از تقریب حداقل مجموع مربعات متحرک (MLS) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
5 بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما بر شکل‌پذیری آلیاژ آلومینیوم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
6 بررسی اثر اختلاف فاز بین مندرل و قالب در فرایند اکستروژن لوله به کمک ارتعاشات التراسونیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
7 بررسی اثر اصطکاک در فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار از بیرون (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 بررسی اثراصطکاک د رمیزان آسیب لوله های بدون درزتولید شده توسط فرآیند نوردلوله بامدلسازی اجزا محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
9 بررسی أثر هندسه بیلت بر تست اکستروژن دو فنجانی در محاسبه ضریب اصطکاک بین سطوح (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
10 بررسی FEM تاثیر پارامترهای هندسی و اصطکاک در بوجود آمدن ترک های جناغی در فرایند کشش سیستم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
11 بررسی تحلیل المان محدود و تست آزمایشگاهی فرایند شکل دهی داغ ورق آلیاژ آلومینیوم توسط گاز (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 بررسی تحلیلی و FEM جهت کنترل فرایند خم لوله به کمک سیستم گرمایش موضعی القایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
13 بررسی خصوصیات روانکاری و اصطکاکی در شکل دهی ورق های پوشش دار رنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
14 بررسی رشد آسیب در فرایند کشش عمیق ظروف مستطیلی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی شرایطشکل دهی فرآیند اسپینینگ لوله جدارضخیم و بهینه سازی فرآیند اسپینینگ لوله (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
16 بررسی عددی اثر ناهمسانگردی بر بهبود شکل پذیری در فرآیند هیدروفرمینگ نوسانی لوله درقالب جعبه‌ای‌شکل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
17 بررسی عددی و تجربی فرایند شکل دهی لوله به طرف داخل به روش الکترومغناطیس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
18 بررسی قابلیت شکل دهی ورق از جنس آلیاژ تیتانیوم در فرایند کشش عمیق گرم با استفاده ازتست های تجربی و المان محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
19 بررسی و تحلیل فرایند خم القایی لوله های با قطر بزرگ و شعاع خم کوچک به روش FEM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
20 بررسی و شبیه سازی یک تکنیک جدید در فرایند کشش عمیق اصطکاکی با استفاده از ورق گیرهای چند قسمتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
21 برریس میزان برگشت فنری در لوله های خم شده به روش خمش القائی و مقایسه نتایج FEM و تئوری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
22 بهینه سازی زاویه قالب اکستروژن مستقیم سرد فولاد با روش اجزا محدود (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
23 بهینه سازی زاویه قالب اکستروژن مستقیم سرد فولاد با روش اجزا محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
24 بهینه سازی فرآیندهای ساخت لولههای آبگرد انتقال تختال کورههای پیشگرم نورد گرم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 بهینهسازی شرایط اصطکاک در فرآیند شکلدهی لوله های جدار نازک به روش خم فشاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
26 تحلیل اجزای محدود کششو اتوکاری سرد سیلندر فولادی به کمکروشاویلری لاگرانژی اختیاری (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
27 تحلیل المان محدود شکل دهی داغ ورق توسط گاز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
28 تحلیل تنش و کرنش بر روی غلتک کاری در فرآیند نورد گرم با استفاده از شیوه المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
29 تحلیل حرارتی و خستگی لوله های آبگرد انتقال تختال کوره های پیشگرم نورد گرم (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
30 تحلیل عددی تاثیر جنس لوله بر شکل پذیری و پرشدگی گوشه قالب در فرآیند هیدروفرمینگ نوسانی لوله در قالب جعبه ای شکل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
31 تعیین زاویه بهینه در فرآیند اکستروژن میلگرد به مقطع مربعی در قالب با پروفیل مخروطی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
32 تعیین فشار مورد نیاز در فرایند شکل‌دهی داغ فلز توسط گاز به روش المان محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
33 تغییر روش ساخت منیفولد دود خودرو از ریخته گری به ورقکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
34 روشی برای طراحی نفوذگرهای خرج گود با توجه به افزایش بازده و قابلیت نفوذ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
35 ساخت پرینتر سه بعدی بتن وبررسی پارامتر های موثرپرینت (دریافت مقاله) سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان
36 شبیه سازی اجزای محدود شکل دهی افزایشی ظروف مخروطی الومینیومی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
37 شبیه سازی المان محدود فرآیندECAP آلیاژ آلومینیم- لیتیم 8090 در حالت گرم و مقایسه نتایج آن با تست های تجربی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
38 شبیه سازی تست غیرمخرب توسط امواج التراسونیک به روش بازتاب با پراب موج عمودی در اتصال بین کامپوزیت و آلومینیوم توسط اجزاء محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده
39 شبیهسازی و بررسی پدیدة برگشت فنری در فرآیند شکلدهی خزشی ورقهای تیتانیوم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
40 شکل دهی به روش الکترومگنتیک فرمینگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
41 شکل دهی سه بعدی مقاطع فلزی بصورت عدسی شکل به کمک لیزر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
42 طراحی اسپیندل در ماشین های شکل دهی چرخشی چند غلتکه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
43 طراحی و ساخت دستگاه شکل دهی با فشار سیال ویسکوز برای تولید قطعات مینیاتوری با دقت چند میکرون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
44 فرمدهی ورقهای فلزی با اشعه لیزر: مکانیزمها، آزمایش و شبیه سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
45 کاربرد مکانیکآسیب در ارزیابی عملکرد نشت قبل از شکست مخازن CNGفولادی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
46 محاسبه توزیع دما و تنش‌های ناشی از حرارت در پاتیل حمل مذاب مس به کمک روش اجزای‌محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک