دکتر بابک منصوری

دکتر بابک منصوری عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر بابک منصوری

Dr. Babak Mansouri

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Platform for Earthquake Risk Assessment in Iran Case Studies: Tehran Scenarios and Ahar-Varzeghan Earthquake (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 16، شماره: 1
2 A Study and Comparison on Compressive Strength, Tensile Strengthand Elastic Modulus of Confined Self-Compacting Concrete (SCC) byPolymeric Material GFRP Investigation of Self Compacting ConcreteConfined (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 2، شماره: 4
3 استخراج شی ءگرای ساختمانها از تصاویر ماهواره ای VHR و آشکارسازی تخریب لرزه ای آنها بر مبنای آنالیز بافتی و استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 1
4 Earthquake Building Damage Detection Using VHR Satellite Data (Case Study: Two Villages Near Sarpol-e Zahab) (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 4
5 Earthquake Damage Detection in Built Environment: An Object-Oriented Approach Using Radar Imagery (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 3
6 Evaluation of Behavior Factors Converged Crossover Braced Frames under Triangular Loading Pattern (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 2، شماره: 2
7 Investigation and Presentation of the Valuation Type Graphs and Plans to Design Protection System of Soldier Pile Excavation Wall (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 3، شماره: 2
8 Liquefaction of Non-Homogeneous Earth Dams’ Heels byVariations of Depth and Thickness of Non-Compacted FoundationLayer (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 2، شماره: 4
9 Loss Modeling for ۲۰۱۷ Sarpol-e Zahab Earthquake (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 4
10 Preparedness and Emergency Response Aspects of Sarpol-e Zahab (Kermanshah), Iran Earthquake of November ۱۲, ۲۰۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 4
11 Ranking of GMPEs for Seismic Hazard Analysis in Iran Using LH, LLH and EDR Approaches (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 19، شماره: 2
12 The Comparison of Finite Element and Finite Difference Methods inBuckling Analysis of Plate Bending (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 2، شماره: 3
13 شناسایی ساختمان های تخریب شده بر اثر زلزله، با استفاده از آنالیز بافت تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بسیار بالا ( VHR) و سیستم استنتاج فازی مطالعه موردی زلزله پورتوپرنس سال ۲۰۱۰ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 3
14 مدل سازی توزیع ساختمان های مسکونی و جمعیت وابسته به آن با رویکرد داسیمتری در برآورد ریسک لرزه ای شهری؛ مطالعه موردی: شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A SEMI-AUTOMATED EARTHQUAKE DAMAGE MAPPING METHOD USING VHR IMAGERY (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
2 A SOFT COMPUTING METHOD FOR AUTOMATED DAMAGE MAPPING USING VHR IMAGERY (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 application of differential SAR interferometry DInSAR for interseismic assessment of north tabriz fault Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
4 آشکارسازی ساختمان هایتخریب شده براثرزلزله درمدت زمان کوتاه بااستفاده ازتصاویرماهواره ای با قدرت تفکیک بسیاربالا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
5 اثر صلیب قاب خمشی بر رفتار دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
6 BUILDINGS DAMAGE DATA COLLECTION AFTER 2017SARPOL-E ZAHAB EARTHQUAKE (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 DEVELOPING A GIS-BASED MODEL FOR ROAD BLOCKAGE ASSESSMENT (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 DEVELOPMENT OF STRUCTURAL FRAGILITY CURVES CONSIDERING THE SITE CONDITION FOR TEHRAN (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 POWER NETWORK SEISMIC RELIABILITY ANALYSIS BY SIMPLIFIED PARALLEL AND SERIES SYSTEMS CONCEPT (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 RAPID BUILDING DAMAGE MAPPING BY OPTICAL SATELLITE IMAGES (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 SEISMIC FRAGILITY ESTIMATION UNDER ORTHOGONAL EARTHQUAKE EXCITATIONS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 Systematic Progress in Earthquake Change Detection in Built Environment Using Satellite Data: From Izmit(1999) to Bam(2003) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
13 VULNERABILITY ASSE SSMENT OF A 3-STORYSTEEL BR ACED FRAME WITH KHORJINICONNECTIONS AND INFILLS IN TEHRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 بررسی تاثیر خطاهای ساخت سازه بوسیله خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
15 بررسی تأثیر برنامهریزی مسیر شغلی بر یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
16 بررسی رفتار بتن خود متراکم (SCC) محصور شده توسط مواد پلیمریCFRP (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی رفتار سازههای بلند فولادی تحت اثر زلزله با استفاده از سیستممهار بازویی و کمربند خرپایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
18 بررسی روش های تهیه نقشه ساختمانهای تخریب شده بر اثر زلزله با استفاده از تصاویر ماهوارهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
19 بررسی و مقایسه مقاومت فشاری مقاومت کششی و مدول الاستیسیته بتن خودمتراکم SCC محصور شده توسط مواد پلیمری GFRP (دریافت مقاله) کنگره ملی بتن خود­متراکم (بتن نسل جدید)
20 تاثیر دورپیچ کردن نمونه های بتنی خودتراکم با استفاده از توام از مواد پلیمری CFRP+GFRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
21 تاثیر مواد پلیمری CFRP+GFRP با استفاده ازنمونه های بتنی خودتراکم (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
22 تحلیل استاتیکی غیرخطی قاب های خمشی بتنی پیش ساخته با اتصالات گروتی- تزریقی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 توسعه روشی شیء گرا جهت تشخیص ساختمانها و برآورد میزان تخریب به روش شبکه عصبی مصنوعی توسط تصاویر VHR (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 توسعه مدل ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
25 رویکرد اقتصادی نسبت به شیوه های اجرایی متفاوت طرح تفکیک پسماندهای خشک درشهرهای کم جمعیت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
26 قابلیت استفاده از کنسول ADORE درنرم افزار تداخلی سنجی DORIS مطالعه موردی: زمین لرزه Mw=6.3 L'Aquila 2009 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
27 مدل تحلیلی برای شبیه سازی رفتار گهواره ای پایه پل تاب آور مرکزگرا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
28 مدل تحلیلی رفتار هیسترتیک اتصال تیر به ستون پیش ساخته ی بتنی گروتی- تزریقی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله