دکتر هادی سریر

دکتر هادی سریر دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر هادی سریر

Dr. Hadi Sarir

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پروبیوتیک و پری بیوتیک بر سامانه آنتی اکسیدانی، سیستم ایمنی، آنزیم های کبدی و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی راس ۳۰۸ تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 4
2 اثر تزریق ویتامین C بر برخی پارامترهای خونی در گوسفندان نر بلوچی تحت شرایط استرس گرمائی فوق حاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 1
3 اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد، پاسخ ایمنی، شاخص های بیوشیمیایی خون و ریخت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 14، شماره: 3
4 اثر جیره های مختلف غذایی مرغ های تخم گذار بر شاخص های آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم مرغ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 17، شماره: 4
5 اثر سطوح مختلف سرخارگل بر عملکرد،مصرف خوراک، متابولیت های خونی وپارامتر های سیستم ایمنی گوساله های شیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 1
6 اثر مصرف جلبک سبز-آبی اسپیرولینا (Spirulina Platensis) و تمرینات مقاومتی دایره ای بر پروفایل لیپیدی در مردان میانسال دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 28، شماره: 3
7 اثر مکمل های پروبیوتیکی و پری بیوتیکی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 2
8 اثرات استفاده از افزودنی های متفاوت بر متابولیت های خون، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولیدی گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 23
9 ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران برای صفت پروتئین شیر با دو مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 2
10 Neuroprotective effects of voluntary wheel running and eriobotrya japonica flower extract on Parkinsonian rats (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 24، شماره: 4
11 The Effect of Pistacia Atlantica Extract and Aerobic Training on the Levels of Triiodothyronine, Thyroxine and Lipid Profile in Streptozotocin-Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 25، شماره: 6
12 برازش شبکه تنظیم ژنی ژن های موثر در پاتوفیزیولوژی کبد چرب موش به وسیله کاوش پروموتری (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 26، شماره: 2
13 بررسی اثر سطوح پودر سیر و دارچین بر عملکرد، سیستم ضد اکسیدانی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
14 بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه های زنیان (L. Carum Copticum) و گشنیز (Coriandrum sativum L.) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی راس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
15 بررسی امکان استفاده از چای تخمیری کامبوچا در جیره و اثر آن بر برخی خصوصیات عملکردی و بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی راس ۳۰۸ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 5، شماره: 3
16 بررسی تغییرات سطوح لیپوکالین-۲ پس از تمرینات مقاومتی و مصرف میکروجلبک اسپیرولینا در مردان دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 5
17 تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید به همراه مصرف رزوراترول بر سطوح پروتئین های ۳ SIRT و ۱ OGG بافت کبد موش های نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 1
18 تاثیر تمرینات تداومی و مصرف هم زمان رزوراترول بر سطوح پروتئین های SIRT3 و OGG1 بافت کبد موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 5
19 تاثیر عصاره زردچوبه و بنتونیت سدیم بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی درموش های صحرایی آلوده شده با آفلاتوکسین B (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 3
20 تجزیه و تحلیل متابولومیکی عضله اسکلتی پس از تمرین تناوبی شدید در موش های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 31، شماره: 5
21 نقش تمرین هوازی و مصرف عصاره بنه بر سطوح پروتئین کربونیل، پروتئین شوک گرمایی ۷۰ و گلیکوژن بافت کبد موش های دیابتی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antihyperglycemic and antihyperlipidemic activeities of Nannochloropsis oculata microalgae in streptozotocin-induced diabetic rats (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
2 اثر ترکیبی عصاره سیر (Allium Sativum) و زردچوبه ((Curcuma longa) بر آنزیم های کبدی و بیلی روبین تام در موش های صحرایی آلوده شده با آفلاتوکسین (B(1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
3 اثر ترکیبی عصاره سیر (Allium Sativum) و زردچوبه ((Curcuma longa) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدئید در موش های صحرایی آلوده شده با آفلاتوکسین (B(1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
4 اثر ضد باکتریای عصاره ی سرخارگل بر باکتریهای اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
5 اثر عصاره الکلی دانه کسور (اثر عصاره الکلی دانه کسور) بر غلظت مالون دی آلدیید بافت کبد رت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
6 اثر عصاره های هیدروالکی میوه گیاه کهورک بر فاکتورهای سرم خون در رتهای دیابتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 اثر عصاره ی سرخارگل، کلسیتین و پروتکسین بر عملکرد و مصرف خوراک گوساله های شیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
8 اثر میکروجلبک اسپیرولینا بر کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین B1 بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
9 اثر میکروجلبک اسپیرولینا بر کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین B1 بر وزن نسبی کبد، بورس و طحال جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
10 ارتباط ایمنی غیر فعال با پینوسیتوز مرگ برنامه ریزی شده سلول (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
11 استراتژی های مدیریتی تغذیه ای جهت پیشگیری از کبد چرب در گاوهای شیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه کهورک (prosopis farcta) بر روی پروفایل چربی در موشهای صحرایی مسموم شده با استامینوفن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
13 بررسی اثر گیاه کهورک بر روی تغییرات گلبولهای قرمز و اجزای آن در رتهای(STZ) دیابتی شده با استرپتوزوتوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
14 بررسی اثر گیاه کهورک بر روی تغییرات گلبولهای قرمز واجزای آن در رتهایهیپرکلسترولمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
15 بررسی قابلیت زیست سلول های فیبروبلاست نرمال انسانی تحت تیمار با ادرار شتر نر به روش MTT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
16 تاثیر تغذیه یک نوع جاذب آلومینوسیلیکاته برفراسنجه های بیوشیمیایی خون، دسترسی ویتامین D و عناصر معدنی کم مصرف در رت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان
17 تاثیر دریافت عصاره بنه و انجام تمرین هوازی برسطح پروتئین کربونیل بافت کبدموشهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
18 تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه کهورک بر میزان گلوکز، پروتیین تام و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در موش های صحرایی دیابتی نوع2 و سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
19 تاثیر مکمل سلنیوم بر افزایش جذب ایمونوگلوبولین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
20 مقایسه درصد زنده مانی سلولهای فیبروبلاست نرمال و MNK-45 سرطان معده تحت تیمار با ادرار شتر نر به روش MTT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)