دکتر محمد سعادتی

دکتر محمد سعادتی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد سعادتی

Dr. Mohammad Saadati

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of chlorpyriphos on the alpha-amylase activity in the in vivo and in vitro conditions: Case study: Sitophilus oryzea (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 4، شماره: 11
2 Identification of Bacterial Proteins in the Gut of Sunn pest, Eurygaster integriceps (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 12، شماره: 2
3 Insect-Bacteria interaction: identification of some of the bacterial proteins in the gut of Nezara viridula (دریافت مقاله) فصلنامه اپیژنتیک دوره: 3، شماره: 1
4 فون زنبورهای خانواده Eulophidae و زیرخانواده (Charipinae (Hym Figitidae در مزارع نیشکر استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه علمی ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران دوره: 11، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی پویا برای طراحی زنجیره تامین خون در شرایط وقوع بحران با فرض عدم قطعیت تقاضا، زمان تحویل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
2 استفاده از کنترل کیفیت آماری جهت ارزیابی قابلیت سیستم اندازه گیری برای بهینه سازی فرآیند تولید شرکت(مطالعه ی موردی شرکت عایق های الکتریکی پارس زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
3 ایجاد لایه مانع حرارتی با گرادیان توزیع ذرات ZrO2 بر ناحیه تاج پیستون به روش ریخته گری گریز از مرکز (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
4 Insecticide-enzyme interaction: spirotetramate with alpha amylase in the Agonoscena pistaciae (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 The investigation of toxicity of phenpropathrin against Tetranichus urticae in the melon farms (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 Toxicity of Ferula assafoetida extract on the adults of confused flour beetle, Trboliun confusum (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 بررسی اثر تیمار حرارتی (جایگزین کنترل شیمیایی) روی دو آفت مهم انباری خرما: شب پره هندی و شپشه دندانه دار (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
8 بررسی اثر چند ترکیب سولفاته و کلره روی فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز معدی در حشرات کامل Aelia furcula (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی اثر چند ترکیب معدنی روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی
10 بررسی اثر حشره کش کلوتیانیدین روی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در پوره های سن پنجم سن گندم Eurygaster integriceps (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی
11 بررسی اثر سمیت عصاره گیاه انغوزه بر علیه حشرات کامل شپشه آرد Tribolium confusum (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
12 بررسی باقیمانده آفتکش دانیتول روی خیار در مزارع تربت جام (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
13 بررسی بیوشیمیای اثر حشره کش فنیتروتیون و پرمترین روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز معدی سن سبز پنبه در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
14 بررسی تأثیر استراتژی های احیای خدمت بر رضایت مشتریان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون (شواهدی از شرکت عقاب افشان اسکانیا) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
15 بررسی سمیت فن پروپاترین روی کنه های تارتن Tetranichus urticae در مزارع خربزه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 برهمکنش حشره کش- آنزیم: اسپیروتترامات با آلفا آمیلاز در حشرات کامل پسیل پسته Agonoscena pistaciae (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
17 پتانسیل استفاده از ترکیب گیاهی و کم خطر سیرینول برای کنترل شپشه برنج (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
18 تدوین چارچوب کیفی مراقبت های بهداشتی اولیه ایرانیان- یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
19 شناسایی بالپولکداران شب پرواز (Lepidoptera: Heterocera) در زیست بوم های کشاورزی منطقه میان جام، خراسان رضوی، ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
20 شناسایی پروتئین سیکلین- سی (Cyclin-C) در پوره سن دو سن گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی
21 شناسایی سه پروتئین باکتریایی در روده حشرات کامل سن سبز پنبه با استفاده از پروتئومیکس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی
22 فون پروانه های روزپرک (Lepidoptera: Rhopalocera) در منطقه میان جام، خراسان رضوی، ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره