دکتر محمدرضا سعید افخم الشعرا

دکتر محمدرضا سعید افخم الشعرا استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر محمدرضا سعید افخم الشعرا

Dr. Mohammad reza Saeedafkhamolshoara

استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی افزایش جوانه زنی بذر گیاه کندل(( Dorema ammoniacum (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 4
2 بررسی تغییرات پوشش گیاهی حوزه آبخیز سد امیرکبیر در یک دوره ۲۰ ساله (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 2
3 پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش ازراه دورمطالعه موردی: منطقه پخش سیلاب کلاته سادات شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر پخش سیلاب بیرجند بر پوشش گیاهی(مطالعه موردی خراشاد در جنوب غربی شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
2 برآورد تولیدعلوفه گونه مرتعی Atriplex canescense از طریق اندازه گیری ارتفاع ، سطح تاج پوشش و حجم گیاه در مناطق خشک (مطالعه موردی مراتع جنوب شرق بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر ویژگی های پوشش گیاهی در مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان قوچان مرتع بهارکیش) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
4 بررسی تاثیر عملیات کنتور فارو همراه با بذر کاری Agropyron elongatum بر میزان تولید و پوشش مراتع نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان قوچان؛منطقه بهار کیش) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی تشابه گونه های گیاهی در عرصه آبخوان بیرجند (مطالعه موردی: خروجی حوزه خراشاد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
6 بررسی تشابه گونههای گیاهی در عرصه آبخوان بیرجند مطالعه موردی: خروجی حوزه چاچ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 بررسی رابطه سطح تاج پوشش، ارتفاع و حجم با تولید در دو گونه درمنه دشتی و گل ماهور (مطالعه موردی مراتع منطقه چشمه پونه مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
8 بررسی رفتارهای چرایی دام نژاد افشاری به روش کرنومتر(مطالعه موردی:مراتع ییلاقی گنداب شهرستان گرمه،خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 تعیین ظرفیت چرای مراتع با ارزیابی پوشش تاجی مطالعه موردی (منطقه چشمه پونه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
10 تعیین و مقایسه میزان عناصر معدنی گیاه Iris songarica و Astragalus macropelmatus (مطالعه موردی:مراتع جنوب شرق شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم ×اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه پخش سیلاب کلاته سادات شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 تهیه نقطه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: منطقه پخش سیلاب کلاته سادات شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 مقایسه مراتع دارای عملیات اصلاحی با مراتع طبیعی در مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی:شهرستان قوچان مرتع بهار کیش) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار