دکتر مهری سلیمی

دکتر مهری سلیمی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر مهری سلیمی

Dr. Mehri Salimi

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (Carboxy-3-oxopropylamino)-3-propylsilylcellulose as a novel organocatalyst for the synthesis of coumarin derivatives under solvent-free conditions (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Co(II) Immobilized on Functionalized Magnetic Hydrotalcite (Fe3O4/HTNH2- CoII): A Green and Magnetically Recyclable Bifunctional Nanocatalyst for the Synthesis of Xanthenes (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
2 Magnetic Cellulose Nanofibers Supported Imidazolium-Based IonicLiquid as a Biodegradable Catalyst for the Synthesis of Quinoline Derivatives (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
3 Silver nanoparticles decorated on thiol-modified magnetic hydrotalcite (Fe3O4/HT-Pr-S-Ag): a novel, efficient and magnetically nanocatalyst for oxidation of alcohols (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران