دکتر حسین شکوهی فرد

دکتر حسین شکوهی فرد استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

دکتر حسین شکوهی فرد

Dr. Hossein Shokoohifard

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان با سبک های تفکر و ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 73
2 بررسی نقش شفقت خود در سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 5، شماره: 5
3 بررسی و تحلیل مولفه های تربیت شهروند مطلوب از منظر صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 56
4 تاثیر قلم حروف (فونت) بر سرعت، درک مطلب و دقت خوانندگان کتب درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 18، شماره: 34
5 رابطه راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی با موفقیت در درس زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 4، شماره: 1
6 رویکرد کیفی به ارزشیابی تغییرات برنامه درسی قرآن مدارسشاهد و ایثارگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 3
7 نقش امیدواری در عزت نفس با میانجی شادکامی در بین دانش آموزان دختر و پسر سال آخر دوره متوسطه دوم شهر بیرجند (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 8
8 واکاوی دلایل، فرصت ها و چالش های تمرکززدایی در برنامه درسی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه درسی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش فلسفه برای کودکان و عناصر برنامه درسی آن (P۴C) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
2 ارزشیابی توصیفی چالش ها و موانع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
3 ارزشیابی کیفیت برنامه های آموزشی دانشگاه بیرجند براساس الگویNADE TDEC (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
4 بررسی پذیرش نوآوری برنامه درسی ریاضی پایه ی ششم از دیدگاه معلمان بیرجند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
5 بررسی ضرورت ها و چالش های فرآیند خود ارزشیابی دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
6 بررسی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دورههای ضمن خدمت در راستای توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
7 بررسی مشکلات آموزشی در مدارس دوزبانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
8 بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده ی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از حیث ارزشیابی در سال تحصیلی 1397-98 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
9 بودجه و سایر علوم مدیریت اقتصاد و حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
10 تبیین مولفه ای خوش بینی علمی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
11 تعامل شبکه های اجتماعی با نظام آموزشی، فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
12 رابطه ویژگی های شخصیتی معلم با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
13 راهکارهای افزایش اثربخشی آموزش های قرآنی در مدارس (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
14 شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
15 شناسایی و طبقه بندی مشکلات نوشتاری دانش آموزان متوسطه اول شهرستان زیرکوه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
16 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
17 کارآفرینی در کتب درسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
18 کافه دانش ابزاری برای اشتراکدانش پداگوژیک اساتید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
19 مقایسه ی شیوه های تامین منابع مالی و بودجه و فرآیند بودجه ریزی آموزش و پرورش ایران با سه کشور ژاپن، انگلستان و سنگاپور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
20 موانع آموزش و توسعه کارآفرینی در آموزش عالی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
21 میزان تحقق ویژگی های مدرسه صالح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
22 نقش برنامه درسی دوره های کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی در ایجاد مهارت های کار آفرینی دانش آموختگان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
23 نقش دولت در جلب حمایت های مردمی برای تامین منابع مالی آموزش همگانی و تربیت نیروی انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
24 نقش مدیریت دانش در توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
25 واکاوی شکل گیری طراحی برنامه درسی (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 واکاوی قوانین مقررات تامین منابع مالی آموزش پرورش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
27 واکاوی و تحلیل مبانی ضروری برای برنامه ریزی آموزشی و درسی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
28 هویت پداگوژیکی استاد، کلید تدریس موثر: مرور روایتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی