حبیب اله دعایی

 حبیب اله دعایی

حبیب اله دعایی

Habibolah doaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
2 بررسی تاثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش واسط تعهد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
3 بررسی رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمایت سازمانی درک شده و تعهد سازمانی پرستاران: ارائه الگو (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 1، شماره: 2
4 تاثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با تاکید بر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 3
5 تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس+۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 1
6 تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 1، شماره: 2
7 تحلیل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
8 تحلیل محتوای منشور های اخلاقی در سازمان های ایرانی با نگرش خاص به محیط های دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 3
9 درک تاثیرگذاری بالندگی و عدالت سازمانی از منظر شاخص های رفتاری (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
10 شناسایی و اولویت بندی مولفه های جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران گمرک (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 1
11 مطالعه اکتشافی مولفه های اثرگذار بر بهره وری منابع انسانی در بستر اسلامی از دیدگاه کارکنان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اکتشاف مؤلفه ها و ابعاد مؤلفه های توانمندسازی و بالندگی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 اکتشاف مؤلفهها و ابعاد ارزشهای اسلامی مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی از دیدگاه کارکنانشهرداری مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
3 اهمیت کارآفرینی و گرایش کارآفرینانه (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
4 بازاریابی الکترونیکی در صنعت فرش دستباف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
5 بازاریابی اینترنتی و بازاریابی الکترونیکی بعنوان فرصتهای نوین کسب وکار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
6 بررسی تاثیر هویت سازمانی بررفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه هتل پنج ستاره پارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
7 بررسی تعارضکار – خانواده و تمایل ترک شغل و سازمان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان قائم در مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
8 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
9 برنامه ریزی راهبردی در آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
10 تحلیل تاثیرات تحول و نوآوری های سازمانی بر شاخص های رفتاری کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان دکتر شیخ در مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
11 جایگاه و اهمیت هوش هیجانی در بهبود عملکرد سازمانها (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
12 رابطه بین بازاریابی خدمات و وفاداری مشتریان ( از طریق ارزش ادراک شده و رضایت مشتری) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
13 فرایند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مطالعه موردی: آستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
14 مدیریت سرمایه های فکری از طریق مدیریت نام و نشان تجاری ارایه یک مدل سه بخشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
15 همانندسازی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه : هتل پنج ستاره پارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت