دکتر محمدتقی کرمی

دکتر محمدتقی کرمی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدتقی کرمی

Dr. Mohammad Taghi karami

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی مبتنی بر رویکرد تلفیقی( زوج درمانی یکپارچه نگر و روان درمانی مثبت نگر) بر سازگاری زناشویی و بخشش در زوجین دارای روابط فرازناشویی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 18
2 استراتژی های خانواده ایرانی در مواجهه با دیالکتیک فردیت و خانواده نشانه شناسی خانواده در سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 12، شماره: 44
3 بازنمایی زن دوم در سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 6
4 بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی زنان ایرانی در اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 23
5 بررسی شاخص های عفاف در زنان چادری سریال های تلویزیونی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 45
6 تربیت اسلامی و ارتباط عفیفانه در دانشگاه با توجه به دریافت دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 31
7 جهانی شدن فرهنگی و فضاهای همسرگزینی: مطالعه موردی دختران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 20، شماره: 79
8 روابط زناشویی از منظر زنان متاهل طبقه متوسط شهر تهران در سال 1397-1396 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 26، شماره: 84
9 سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مولفه های مبتنی برآموزه های اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
10 عاملیت زن در سینمای اجتماعی ایران (مطالعه موردی دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 58
11 فهم تجربه ی پیاده روی زنان ایرانی در اربعین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 27، شماره: 91
12 فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زایران عراقی اربعین (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 6، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جهانی شدن و مقرری ماهانه در حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران