دکتر شهریار شهیدی

دکتر شهریار شهیدی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر شهریار شهیدی

Dr. Shahriar Shahidi

دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Uncertain Impairing Traumatic Relationship within the Circle of Rejection, Anger, and Freedom: An Interpretive Phenomenological Analysis of the Subjective Burden of Caregivers of Patients with Bipolar Disorder (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 16، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کارکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش هنرهای تجسمی با استفاده از بستهآموزشی آموزش هنر، حامی کودک نوآور بر افزایش خلاقیت کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 17
4 اثربخشی برنامه تاب آوری پنسیلوانیا بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و نگرش های ناکارآمد و افزایش خوش بینی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 1
5 اثربخشی برنامه مداخله ای ایمن سازی روانی دانشجویان در برابر تجربه های هیجانی منفی بر اساس الگوی پیشگیری پنسیلوانیا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 7
6 اثربخشی مداخله روانشناسی وحدت مدار بر تنیدگی و رابطه مادر- کودک مادران کودکان اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 2
7 اثربخشی مداخله ی مثبت نگر گروهی در کاهش نگرش های ناکارآمد و افزایش میزان شادکامی دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 2
8 القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیرآستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 3
9 Effect of Caffeine on the Fixation Component of Eye Movement in the Reading Process (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 3، شماره: 9
10 Mothers’ Narratives of their Infants’ Feeding Problems and Comparing Infant Feeding Styles (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 22، شماره: 1
11 Mothers’ Narratives of their Infants’ Feeding Problems and Comparing Infant Feeding Styles (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 23، شماره: 1
12 The Mediating Role of Mentalization in the Relationship between Childhood Trauma and Attachment Security in Adulthood (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 17، شماره: 2
13 بررسی تاثیر مداخلات شناختی در کاهش شدت درد، پریشانی و بهبود کیفیت زندگی موقعیتی کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی مقدماتی ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جزم اندیشی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 46
15 تاثیر تدریس حامی خودمختاری بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 4
16 تاثیر فیلتر فرکانسی اطلاعات دیداری بر جلب توجه؛ کاربست یافته های علوم اعصاب شناختی در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 3
17 توانمندی های منشی نوجوانان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
18 دانشجویان ایرانی و آمریکایی « خود » پویششناسی روانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 4
19 روابط خانوادگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 3
20 ساخت، تعیین روایی و اعتبار مقدماتی مقیاس تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
21 ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی سیاهه روان درمانی مثبت نگر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 2
22 شهرزاد، هزارویک شب و زن بودن: با تاکید بر مولفه های اجتماعی- فرهنگی زنانگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 13، شماره: 48
23 کاربست پذیری نظریه و درمان روان پویشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 17
24 کیفیت نظام ارزشی و باورهای خودکارآمدی در فرزندان دارای پدر جانباز و غیرجانباز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 1
25 معنای زندگی چیست و تکوین آن چگونه است؟ یک مطالعه کیفی بر روی دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
26 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 32
27 مقایسه تنیدگی والدینی و دلبستگی مادر به شیرخواران دارا و فاقد مشکلات تغذیه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 3
28 مقایسه حافظه صریح و ضمنی کودکان با اختلال کم توجهی- بیش فعالی و همتایان عادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 1
29 مقایسه فراوانی و محتوای گفتار درونی افراد دارای رگه های اختلال اضطراب تعمیم یافته، رگه های اختلال وسواسی – جبری و بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 48
30 مقایسه مشکلات بینفردی و پرخاشگری در دانشجویان دارای رگههای خودشیفتگی بیمارگون خودبزرگبین، آسیبپذیر و افراد فاقد این رگهها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 22
31 نقد بخشودگی خیانت زناشویی از منظر فلسفه "هم سخنی" مارتین بوبر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 3
32 نقش پیش بینی کنندگی عملکرد جنسی و کیفیت ارتباط بر تعهد زناشویی زوجها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 48
33 نقش تشخیصی نقص در تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و خوددوست داری در زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و زنان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 34
34 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تلاش های کلامی در یک نمونه ی دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 59
35 همبسته های شناختی امید: شواهدی از آزمون های عصب روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 4
36 همدلی و نحوه تنظیم هیجان شناختی در انواع خودشیفتگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 2
37 همدلی و نحوه تنظیم هیجان شناختی در انواع خودشیفتگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر علاقه به موسیقی پیش زمینه در حین مطالعه، بر حافظه یاد آوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 اثر مصرف قهوه قبل از مطالعه بر یادآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
3 اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی با آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه پیشرفت و حرمت خود دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
4 اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکرد وجودی- معنویت بر خود دربیماران مبتلا به ام اس:بررسی روانشناختی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
5 اندازه گیری بخشش: ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مقیاس بخشودگی ری و سه پرسشنامه دیگر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
6 بررسی سواد سلامت روان نسبت به افسردگی در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 بررسی معنویت در تئوری های روان درمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 بررسی نقش واسطه ای ذهنی سازی در رابطه با ترومای دوران کودکی و امنیت دلبستگی در بزرگسالی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
9 بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس ارزشها در عمل (نسخه ی نوجوانان) (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
10 تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر شادی کودکان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
11 توانمندی های منشی و رضایت از زندگی نوجوانان ایرانی: بررسی تفاوت های جنسیتی و سنی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
12 دغدغه های مرتبط با خانواده در بیماران مبتلابه سرطان در آستانه مرگ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
13 رابطه بین هوش معنوی، خوش بینی و شادکامی در دانشجویان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
14 رابطه درد ذهنی، خود شفقت ورزی و سر سختی روانشناختی در زنان و مردان مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
15 روان شناسی مثبت نگر: طبقه بندی توانمندی های انسان و نقش این توانمندی ها در سلامت روان (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
16 شناسایی مولفه های تحول مثبت نوجوانی در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
17 قلدری در دانش آموزان و نقش خانواده در پیشگیری از آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
18 مطالعه حرکات چشم، دریچه ای رو به ذهن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
19 مفهوم پردازی تحول مثبت نوجوانی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
20 نظام ارزشی، باورهای خودکارآمدی و سازگاری در دانش آموزان دبیرستانی: مقایسه بین نوجوانان دارای پدرجانباز و غیرجانباز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده