آقای دکتر محمود تارا

دکتر محمود تارا استاد    دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر محمود تارا

Dr. Mahmood Tara

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود تارا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی