دکتر سیدعلی روحانی

دکتر سیدعلی روحانی معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس

دکتر سیدعلی روحانی

Dr. Sayed Ali Rohani

معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 18، شماره: 36
2 تحریم های غرب علیه روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 9، شماره: 1
3 تحلیل انطباق عملیات و صورت های مالی بانک ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون ربا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 1
4 تحلیل و نقد فرآیندهای مدیریت نقدینگی خزانه دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 74
5 تنظیم گری جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و حاکمیت (بررسی وضعیت ایران و برخی کشورهای OECD) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 31
6 ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه های رایج و دلالت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 15، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ابعاد قانونی و ارزیابی عملکرد بانک های قرض الحسنه در نظام پولی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه
2 تحلیل استقلال مقام ناظر بانکی در ایران به عنوان رکن اساسی اصلاح ساختار نظارت بانکی (دریافت مقاله) ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
3 نظارت موثر بر بانک ها اقتدار مقام ناظر بانکی در ایران (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی