دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان

دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان استادیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان

Dr. Seyed Mohamadhadi Sobhaniyan

استادیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمایش انتخاب گسسته، رویکردی کارا در ارزشگذاری اقتصادی منافع پروژهها و سیاستهای سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 80
2 آسیب شناسی قانون هدفمند کردن یارانه ها؛ازمنظر مبانی نظری و اجرای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 94
3 اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای بریک با استفاده از روش حد آستانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
4 اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
5 اقتصاد رفاه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش های صنعتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 102
7 بررسی سازوکارهای اخذ مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران و ارائه رهنمودهای سیاستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 19، شماره: 38
8 بررسی مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
9 تاثیر شیوع کرونا بر تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد از کانال خدمات حمل و نقل با استفاده از رویکرد حذف فرضی جزئی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 2
10 درآمد (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
11 زمینه ها و راهکارهای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 105
12 سیستم تقاضا (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
13 شناسایی و ارزش گذاری عوامل موثر بر تصمیم شهروندان تهرانی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ با استفاده از آزمایش انتخاب گسسته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 2
14 قیمت گذاری بهینه اول و دوم (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
15 کارآیی اقتصادی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
16 کالا (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
17 کشش (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
18 مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن؛ منبع درآمدی پایدار برای شهرداری ها و ابزاری مناسب به منظور کنترل سوداگری در بازار مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 21
19 واکاوی مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اعطای معافیت و اعمال نرخ صفر در نظام مالیات بر ارزش افزوده؛ الزامات و پیامدها (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
2 بررسی تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر نیت خرید مشتری برای محصولات ارائه شده توسط شرکت های خدمات انرژی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
3 بررسی رابطه سواد مالی مدیران بنگاه های کوچک و متوسط بر عملکرد مالی بنگاه در بلند مدت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
4 تاثیر سرمایه اجتماعی بر وفاداری مشتریان بانک ها با میانجی رضایت مشتریان (مطالعه تطبیقی بین صنعت بانکی ایران و افغانستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
5 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر تصویر برند سازمانی با تاکید بر نقش میانجی متغیرهای رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ایرانسل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
6 کاربست آزمایش انتخاب گسسته در تصمیم گیری های مدیریتی در سطح خرد و کلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
7 مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن منبع درآمدی پایدار برای شهرداری ها و ابزاری مناسب به منظورکنترل سوداگری در بازار مسکن (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری