دکتر موسی شهبازی

دکتر موسی شهبازی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس

دکتر موسی شهبازی

Dr. Mousa Shahbazi ghiasi

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درامدهای حاصل از آن در دولت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
2 اولویت بندی موانع توسعه مشارکت های عمومی- خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از روش های MCDM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
3 تبیین و رتبه بندی شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی قوانین شاخص های محیط کسب و کار ایران با تاکید بر تامین مالی (دریافت مقاله) اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار