دکتر نصرت ریاحی نیا

دکتر نصرت ریاحی نیا استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارمی، تهران، ایران.

دکتر نصرت ریاحی نیا

Dr. Nosrat Riahinia

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارمی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
2 امکان سنجی استفاده از خدمات تلفن همراه هوشمند در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 5، شماره: 1
3 بررسی رفتار اشتراک گذاری اطلاعات دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی اینستاگرام، تلگرام و واتساپ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 4
4 بررسی عملکرد مدیران کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 29
5 بررسی وضعیت مدیریت دانشهای گردآوری، سازماندهی و اشاعهاطلاعات نسخههای خطی در کتابخانههای ایران و ارایه ی یک مدلکاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 1
6 تاثیر کتابدرمانی گروهی بر افزایش عزتنفس کودکان آسیب دیدهی کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 54
7 تحلیل ساختار فکری مطالعات ربط در بازیابی اطلاعات در وبگاه علوم (Web of Science) طی سال های ۲۰۰۹- ۲۰۱۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
8 ترسیم نقشه هم‌استنادی پژوهشگران برجسته حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 6، شماره: 1
9 ترسیم نقشه هم‌واژگانی بیماری آتروفی عضلانی- نخاعی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 6، شماره: 2
10 خدمات استفاده از تکنولوژی رایانش ابری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: ارائه نقشه راه (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 18
11 کاربست اینترنت در فعالیت های یاددهی- یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 24، شماره: 3
12 مدیریت اطلاعات شخصی آکادمیک: بررسی موردی اعضای هییت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 3
13 واکاوی نقش و کاربرد شبکههای اجتماعی مجازی برایدانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تدوین برنامه راهبردی جهت توسعه و پیشرفت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس تهران (دریافت مقاله) کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
2 کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برنامه راهبردی در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی: مورد پژوهی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 معناشناسی رودلف کارناپ و کاربرد آن در نظام های بازیابی آنتولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات