دکتر نصرت ریاحی نیا

دکتر نصرت ریاحی نیا استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارمی، تهران، ایران.

دکتر نصرت ریاحی نیا

Dr. Nosrat Riahinia

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارمی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق در کتابداری و اطلاع رسانی: مطالعه دیدگاه های دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 2
2 ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
3 ارائه و ارزیابی مدل مدیریت دانش طب بومی در منطقه مکران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 1
4 ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
5 امکان سنجی استفاده از خدمات تلفن همراه هوشمند در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 5، شماره: 1
6 بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
7 بررسی دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستان های دخترانه دولتی منطقه پنج شهر تهران درباره کتابخانه های آموزشگاهی و اثر آن ها بر برنامه-های درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی رابطه بین رفتار اطلاع جویی برخط سلامت با «شغل» ، «سن» و «تحصیلات» فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 19، شماره: 2
9 بررسی رفتار اشتراک گذاری اطلاعات دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی اینستاگرام، تلگرام و واتساپ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 4
10 بررسی عملکرد مدیران کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 29
11 بررسی میزان استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی در به اشتراک گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 20
12 بررسی وضعیت مدیریت دانشهای گردآوری، سازماندهی و اشاعهاطلاعات نسخههای خطی در کتابخانههای ایران و ارایه ی یک مدلکاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی وضعیت موجود طراحی کتابخانه های عمومی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 2
14 بروسلوز: شبکه هم نویسندگی پژوهشگران با استفاده از شاخصهای مرکزیت (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 2
15 تاثیر کتابدرمانی گروهی بر افزایش عزتنفس کودکان آسیب دیدهی کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 54
16 تحلیل استنادی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 3، شماره: 8
17 تحلیل ساختار فکری مطالعات ربط در بازیابی اطلاعات در وبگاه علوم (Web of Science) طی سال های ۲۰۰۹- ۲۰۱۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
18 تحلیل محتوای اسناد سیاست گذاری در حوزه کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 1
19 تحلیل محتوای اینفوگرافیهایی با موضوع خواندن بر مبنای مدل ارتباطی لاسول (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 4
20 تحلیل محتوای چهار دهه پژوهش در سیاست های پولی بانک مرکزی: با نگاهی به «عملیات بازار باز» (بر مبنای مدارک نمایه شده در پایگاه وب آوساینس در بازه زمانی ۱۹۸۱-۲۰۲۰) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
21 تدوین الگوی مدیریت دانش در شهرداری های کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
22 ترسیم ساختار علمنگاشتی اینفودمیک حوزه کووید-۱۹(مطالعه کاربردی) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 9، شماره: 1
23 ترسیم ساختار علمی حوزه دندان پزشکی کشورهای خاورمیانه (۲۰۲۰-۲۰۱۰) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 4
24 ترسیم نقشه هم‌استنادی پژوهشگران برجسته حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 6، شماره: 1
25 ترسیم نقشه هم‌واژگانی بیماری آتروفی عضلانی- نخاعی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 6، شماره: 2
26 خدمات استفاده از تکنولوژی رایانش ابری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: ارائه نقشه راه (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 18
27 خدمات، فرصت ها، ظرفیت ها و چالش های کتابخانه های عمومی در ارائه اطلاعات سلامت: مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 28، شماره: 3
28 رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی کتابداران (مورد مطالعه کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 57
29 سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 6، شماره: 14
30 شناسایی شاخص های عملکرد مدیران کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 2
31 علم سنجی حوزه علوم هسته ای ایران بر اساس مقالات نمایه شده در Web of Science (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 9، شماره: 1
32 عوامل تاثیرگذار بر هویت فرهنگی دانشجویان ایرانی عضو شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک، تلگرام و اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 26
33 کاربست اینترنت در فعالیت های یاددهی- یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 24، شماره: 3
34 مدیریت اطلاعات شخصی آکادمیک: بررسی موردی اعضای هییت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 3
35 مسئله‫ شناسی سیاست گذاری ملی کتابخانه های عمومی ایران از دیدگاه سیاست‫ گذاران ‬‬‬‬‬‬‬‬و ‬‬‬‬‬‬متخصصان موضوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 27، شماره: 2
36 مطالعات کتاب درمانی در حوزه های پژوهشی گوناگون در جهان (تحلیل علم سنجی) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 58
37 مطالعه کمی و کیفی مقالات فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی از سال ۱۳۹۱-۱۳۸۷ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 3
38 مطالعه وندالیسم در کتابخانه های عمومی کشور با تاکید بر ویژگی های جامعه محلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 3
39 مقایسه تحلیل مفاهیم سواد رسانه ای و سواد رایانه ای در پایگاه وب آو ساینس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 30
40 نظریه اصالت «اندروز و باگی» و نقش کتابخانه عمومی در حفظ و پاسداشت مناظر فرهنگی بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 3
41 نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه های ماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 19
42 واکاوی نقش و کاربرد شبکههای اجتماعی مجازی برایدانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تدوین برنامه راهبردی جهت توسعه و پیشرفت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس تهران (دریافت مقاله) کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
2 کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برنامه راهبردی در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی: مورد پژوهی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 معناشناسی رودلف کارناپ و کاربرد آن در نظام های بازیابی آنتولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات