دکتر فاطمه فهیم نیا

دکتر فاطمه فهیم نیا دانشکده مدیریت، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

دکتر فاطمه فهیم نیا

Dr. Fateme fahimnia

دانشکده مدیریت، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 2
2 آموزش سواد اطلاعاتی به کودکان ۷ تا ۱۱ ساله ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 2
3 ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 13، شماره: 1
4 ارزیابی خدمات جنبی کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز و نقش آن در توسعۀ فرهنگ مطالعۀ مخاطبان کودک و نوجوان آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 2
5 بازاریابی محتوایی: شناسایی مؤلفه‏ ها و ابعاد اساسی به منظور ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران و رضایت آنان از خدمات کتابخانه (پژوهش موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
7 بررسی کاربرد نشریات ادواری در برون دادهای علمی اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه شیراز طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 3
8 تحلیلی بر رفتار انتخاب کتاب اعضای نوجوان کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 29، شماره: 2
9 تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
10 چارچوب سیاست گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب وکارهای داده محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 15، شماره: 1
11 خودکارامدی سواد سلامت و مولفه های موثر بر آن بر اساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 5
12 شناسایی مولفه های رفتار انتخاب منابع اطلاعاتی کاربران کتابخانه های عمومی به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 27، شماره: 1
13 شناسایی و اولویت بندی ریسک های پیش روی خدمات کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 3
14 طراحی مدل معنایی آموزش در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
15 طراحی مدل مفهومی برای سنجش فرهنگ دانش سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
16 کیفیت آموزش کتابداری در ایران با تکیه بر خدمات مرجع و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 4، شماره: 14
17 مدل پارادایمی خدمات و برنامه های کاربر محور کتابخانه های عمومی: مطالعه موردی کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 28
18 مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه گسترش پرس‌وجو در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
19 مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
20 مروری بر شاخص های سنجش اثر در پژوهش های پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 6
21 مشکلات توزیع کتاب های چاپی کودک و نوجوان در ایران از دیدگاه ناشران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 2
22 مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتارهای فرانقش: واکاوی نقش میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 2
23 مطالعه مخاطره های پیش روی خدمات کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 3
24 معیارهای ارزیابی و تولید کتاب های گویا از دیدگاه تولیدکنندگان: تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 2
25 موانع اطلاع یابی سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستکتومی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 5
26 مولفه های رفتار اطلاع یابی والدین برای سلامت کودکان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 6
27 نحوه اجرای کتابدرمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانششناسی و رشته روانشناسی با تاکید بر نقش کتابداران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 1
28 نگاهی بر دسترسی به اطلاعات از دید ذی‌نفعان مدیریت سوانح طبیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
29 واکاوی میزان بهره مندی اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران از فعالیت های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 23
30 واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از فنون تشخیص موضوع برای تقویت پرس و جوهای کاربران: مفاهیم و کاربردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
2 زیرساخت های معرفت شناسانه شبکه اجتماعی تعاملی با هدف ایده کاوی نخبگان در وب معنایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
3 ساختار بازارهای اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
4 طراحی آکسیوماتیک (مبتنی بر بدیهیات) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
5 طراحی مبتنی بر تیوری چارچوب بازی وارشده آموزش سواد اطلاعاتی (دریافت مقاله) کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها