دکتر مهدی مرتضوی

دکتر مهدی مرتضوی Associate Professor of   Prehistoric Archaeology, University of Sistan and Baluchestan, Iran

دکتر مهدی مرتضوی

Dr. Mehdi Mortazavi

Associate Professor of Prehistoric Archaeology, University of Sistan and Baluchestan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Middle Range Theory View on the Location of the Campsites in Western Iran: A Case Study of Bakhtiari Region (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
2 Bronze Age Textiles: A Preliminary Analysis of Fragments Discovered at Tepe Dasht, Sistan (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 1
3 Cultural Interactions between the Sistan Basin and the Bampur Valley:Grey Wares Characterization in Question During the ۳rd Millennium BCE (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
4 Epipaleolithic Site Discovery in Southeastern of Iran, Rayen (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 4، شماره: 1
5 Step Over the Gap, Not in it: a Case Study of Iranian Sistan Archaeology (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
6 The Past and Present: A Correlation Analysis between Environmental Factors of the Neolithic and Chalcolithic Sites in the Bakhtiari Highlands with an Ethnoarchaeological Approach (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
7 برهمکنش انسان و محیط: تحلیل فضایی- محیطی محوطههای دورهی نوسنگی تا عصر مفرغ بخش لاران، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 1
8 چگونگی ریشه یابی نقوش و طرح های موجود بر روی فرش های دستباف بر اساس مطالعات قوم باستان شناسی: مطالعه موردی منطقه سیستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 5، شماره: 14
9 خلیج فارس راه اصلی تجارت دریایی بین تمدن سند و بین النهرین در هزاره سوم پ.م (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه دوره: 4، شماره: 2
10 گردشگری قاعدهء مثلث امنیت، همدلی و توسعه استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 17، شماره: 34
11 نقش منابع آبی در مکان گزینی محوطه های دور ه ساسانی دشت سیستان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 4
12 نقش منابع آبی در مکان گزینی محوطه های دور ه ساسانی دشت سیستان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مفاهیم بنیادین سفال و سفالگری در باستانشناسی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
2 ارتباط شرایط اقلیمی با طراحی ساختمان در شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 الگوهای استقراری محوطه های مس سنگی جدید دشت اسدآباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 Keshik, Nikshahr: Archaeological Findings from the Third Millennium BC in South Makran (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
5 Looking for a Solution: Unipillar Bridging at Chah Hossaini (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
6 بازسازی معماری دوره مس وسنگ دشت فریم بااستفادهاز معماری کوچنشینی امروزی بر اساس کاوش تپهسد، بخش دودانگه ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
7 باستان شناسی همگانی و سفال:(مطالعه موردی سفال های پیش از تاریخ باغ موزه هرندی کرمان) (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
8 پیچیدگی های اجتماعی و اقتصادی جوامع آغاز نگارش فلات ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
9 توسعه پایدار بلوچستان و احیای سنتهای بهره برداری بومی ازمنابع آب(مطالعه موردی روستای دزک شهرستان سراوان) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
10 کشیک نیکشهر؛ نویافته های باستان شناسی از هزاره سوم ق م در مکران جنوبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
11 مدیریت سیلاب: مدرن سازی یک تجربه تاریخی، فناوری بومی سازه های قنات روستای دزک سراوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
12 مطالعه الگوهای تدفین وبازسازی ساختارپیچیده اجتماعی و فرهنگی جامعه عصر مفرغ حوزه دریای مازندران: مطالعه موردی گوهرتپه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران