دکتر کاظم ملازاده

دکتر کاظم ملازاده دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

دکتر کاظم ملازاده

Dr. Kazem Molazadeh

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تناسبات و نظام پیمون در معماری دوره ماد: مطالعه موردی محوطه نوشیجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی شواهد باستانشناختی دوره ایلام میانه در حوضه کارون علیا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 2
3 پارشوا، پارسوا، پارسواش، پارسوماش و ارتباط آن با پارسی ها و مهاجرت آنان به داخل سرزمین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 4، شماره: 2
4 پیل الکتریکی دوره اشکانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 2
5 تاریخ سیاسی پادشاهی الیپی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 7، شماره: 1
6 توضیح سبکشناسی و تاریخگذاری کمربند مفرغی و منقوش گرگول (آذربایجان غربی ـ ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 2
7 جغرافیای تاریخی ماد بعد از تشکیل پادشاهی و گسترش آن(612 – 550ق.م) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 28
8 سنجاق قفلی های عصر آهن ایران (تاریخچه، گونه شناسی، تکنیک ساخت و کاربردهای آن ها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 8، شماره: 16
9 سنجاقهای میلهای عصر آهن ایران و کاربردهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 6، شماره: 11
10 طبقه بندی، گونه شناسی و گاهنگاری سفال عصر آهن۳ محوطه میدان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 15، شماره: 1
11 مطالعه و معرفی شیوه بدیع طاق زنی دوره ماد در تپه نوشیجان ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 3، شماره: 2
12 مطالعه ی جغرافیای تاریخی ماد، پیش از تشکیل پادشاهی و گسترش آن (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 20
13 معرفی، مطالعه و تاریخ گذاری پایه ستون تزیینی مکشوفه از منطقه بوکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 2، شماره: 2
14 هویت تاریخی معبد سرخ دم لری و ماهیت پدیدآورندگان آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 توانمندسازی جامعه اطلاعاتی علوم باستان شناسی ایران با استفاده از فناوری GIS (مطالعه موردی: تپه باستانی طالب خان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
2 مطالعه روند شکل گیری معماری شمالغرب و غرب ایران در عصر آهن (550-1450 ق .م) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس