دکتر حکمت الله ملاصالحی

دکتر حکمت الله ملاصالحی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر حکمت الله ملاصالحی

Dr. Hekmatollah Molla Salehi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از قلم مورخان تا کلنگ باستان شناسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 1
2 استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 2
3 اقتصاد معیشتی جامعه نوسنگی تپه خالصه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 15، شماره: 1
4 تاملی معرفتشناختی در مفهوم ماده و معنا در باستانشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 1
5 جستاری در زیبایی شناسی نظم (دریافت مقاله) دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر دوره: 2، شماره: 1
6 دیدگاه عارفان مسلمان درباره نور وتاثیر آن برسا حت هنر (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 42
7 زیستبومشناسی فرهنگی و استقرارهای دوره روستانشینی در شمال مرکز فلات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 1
8 نقدی بر اماکن مذهبی-آیینی ایران با تکیه بر پیشینه تاریخی آن (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 5، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تأملی در پار های مسایل بنیادین باستان شناسی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی