دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار

دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار دانشیار  باستان شناسی دانشگاه تهران

دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار

Dr. Mohammad Esmaeil Esmaeili Jelodar

دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیشنهادی بر جای نام شناسی محدوده زبشلی در دوره ایلام بر اساس داده های باستان شناختی و کتیبه های میان رودانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 8، شماره: 2
2 پیشنهادی بر جاینامشناسی شهر اسلامی ترشیز بر اساس مطالعات میان رشتهای (متون نوشتاری، دادههای باستانشناختی وG.I.S ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
3 تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطههای نوسنگی و مسوسنگ شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 2
4 تحلیلی بر نقش زلزله در متروکسازی استقرارهای شاخص دشت میمه (اصفهان) در صدر اسلام (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 47
5 درآمدی باستانشناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی آن در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 1
6 شواهدی نویافته از حضور ساسانیان در فلات مرکزی(ارزیابی شواهد باستان شناختی و متون نوشتاری)؛ مطالعه موردی محوطه شیرکوه نائین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 18، شماره: 35
7 مدارکی نویافته از تولید مهره در اوایل هزاره سوم ق.م در محوطه ریگسرای ورزنه (سبا ۹) (ساحل غربی باتلاق گاوخونی – اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 1
8 نویافته های کاوش باستانشناسی نجات شهری در منطقه مولوی تهران در دوران پیشازتاریخ (ترانشه I) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 2