دکتر چنگیز رحیمی

دکتر چنگیز رحیمی استاد تمام  دانشگاه شیراز

دکتر چنگیز رحیمی

Dr. changiz Rahimi Taghnaki

استاد تمام دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شفقت خود بر خود انتقادگری و اجتناب شناختی رفتاری در نوجوانان افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 4
2 اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 3
3 بررسی اثربخشی درمان گروهی عقلانی-عاطفی و درمان گروهی راه حل محور بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 3
4 تاثیر بازی درمانی بر نشانگان سوگ در کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 63
5 تنظیم هیجان و نقش آن در پیش بینی نشانه های افسردگی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 1
6 روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
7 سازمان شخصیت افراد با نشانه ‎های وسواس، افسردگی، افسردگی همراه با وسواس و به هنجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 2
8 عشق مجنون در آیینه روانکاوی (بر پایه ی لیلی و مجنون نظامی گنجوی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 25
9 عوامل موثر بر تاب آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 1
10 مقایسه هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران روان پزشکی با افراد بهنجار (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد کیفیت روابط زوجین قبل و بعد از شیوع کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
2 بررسی رابطه کمال گرایی با توجیه روابط فرازناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
3 پیش بینی آسیب روانی بر اساس سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
4 پیش بینی آسیب های روانی دانشجویان براساس طرحواره های ناسازگار اولیه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
5 تاثیر ادراک حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در کاهش تمایلات خودکشی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
6 تاثیر سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی در بروز آسیب روانی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
7 تاثیر کارکرد خانواده در بروز آسیب های روانی دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
8 تببین افسردگی و گرایش به خودکشی براساس تحمل پریشانی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
9 تبیین تحمل پریشانی بر اساس مولفه های فردی، خانوادگی و اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
10 تغییرات ایجاد شده در ابعاد ده گانه سبک زندگی دانشجویان قبل و بعد از شیوع کووید ۱۹ و نقش این ابعاد در پیش بینی رضایت از زندگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
11 رابطه پایبندی به نماز و نگرش مذهبی با تحمل پریشانی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
12 رابطه پایبندی به نماز و نگرش مذهبی با سرسختی روان شناختی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
13 سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
14 نقش ابعاد شخصیت در تبیین افسردگی و اضطراب در دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
15 نقش پایبندی به نماز و نگرش مذهبی در پیش بینی افسردگی و گرایش به خودکشی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
16 نقش پیش بینی کنندگی تحمل پریشانی و خودکارآمدی در آسیب روانی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
17 نقش تعدیل کننده ی خودکارآمدی بر رابطه ی سبک های دلبستگی و افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
18 نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی سازگاری دانشجویان در همه گیری کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
19 نقش مولفه های اجتماعی و خانوادگی در بروز افسردگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
20 نقش مولفه های سرمایه روان شناختی در پیش بینی افسردگی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی