دکتر احمد محسنی

دکتر احمد محسنی دانشیار فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر احمد محسنی

Dr. Ahmad Mohseni

دانشیار فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation of ESP Needs analysis at Iranian Universities: IAU- South Tehran Branch Law Students as a Case Study (دریافت مقاله) نشریه تحقیق در زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
2 Developing EOP materials for Pre-service Cabin Crew: A text-driven approach (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 34
3 Developing Intercultural Awareness and Skills in English Majors: A Constructivist Approach (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 38، شماره: 3
4 Development of EFL Learners’ Referential and Expressive Writing Performance: Task-based Instruction vs. Project-based Instruction (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 10، شماره: 40
5 Effects of Multimedia-Based Instruction on Promoting Reading Motivation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
6 Exploring Effects and Learner Attitudes of Gadget-Based Internet Multimedia Reading (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 33
7 Implementation of Task-based Collaborative Dialogues in EFL Speaking Classes: Focus on Achievements and Perceptions (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 3
8 Improving EFL Learners’ Referential and Expressive Writing through Task-based Instruction in Academic Context
DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۶.۴.۰ (دریافت مقاله)
فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 36
9 Investigating the Relationship between Teacher’s Thinking vs. Feeling Personality Type and Iranian Pre-Intermediate EFL Learners’ Speaking Skill (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 5، شماره: 2
10 Making a Difference in Teacher Education Courses: A Psychological Reconsideration (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 35
11 The Impact of Flipped Classroom on Learning Outcome in a General English Course: Grammar and Vocabulary Gains in Focus (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 38
12 The Measurement and Incorporation of ZPD Scenarios in Developing Writing Complexity in EFL Classes: Group-Wide ZPD vs. Individualized ZPD (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 4
13 Writing Skill and Categorical Error Analysis: A Study of First Year Undergraduate University Students (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 1
14 بررسی تاثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
15 بررسی تطبیقی سنجش و کاربست دو نوع محدوده رشد تقریبی در تقویت مهارت نوشتاری زبان آموزان زبان انگلیسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Critical Textbook Analysis : A case of Four Corners Series (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 Enhancing ESP Learners’ Technical Expressions through Guessing, Word Recognition, and App Dictionary Strategies (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی