دکتر هادی صالحی

دکتر هادی صالحی دپارتمان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر هادی صالحی

Dr. Hadi Salehi

دپارتمان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Scientometric Review of Research Trends in the Application of Technology in English Language Teaching (دریافت مقاله) مجله بین المللی زبان و تحقیقات ترجمه دوره: 2، شماره: 3
2 Content Evaluation of Iranian EFL Textbook Vision ۱ Based on Bloom’s Revised Taxonomy of Cognitive Domain (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 29
3 Developing Interactive Tasks in Iranian EFL Students’ Self-Monitoring, Self-Regulation, and Willingness to Communicate Using ICT Tools (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش جدید در یادگیری زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 2
4 Effect of Cognate-Based Instruction Strategy on Vocabulary Learning Among Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 5، شماره: 20
5 Effects of Clash of Clans Online Game on Iranian Students’ Vocabulary Learning: A Case Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی زبان و تحقیقات ترجمه دوره: 2، شماره: 1
6 Effects of Different Modes of Spacing on Iranian EFL Learners' Lexical Knowledge Development: Proficiency Levels in Focus (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش جدید در یادگیری زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 1
7 Effects of Using Tenets of Genre Analysis on Iranian Pre-intermediate EFL Learners' Reading Comprehension (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 4، شماره: 14
8 Examining Iranian EFL Teachers’ Demotivating Factors: Years of teaching experience in focus (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 5، شماره: 17
9 ICT Comes to ESP Course: Iranian Students and Teachers’ Perceptions of ICT Integration into ESP Instruction (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
10 Impact of Big Blue Button Software on Listening Comprehension Among Iranian Intermediate EFL Learners (دریافت مقاله) مجله بین المللی زبان و تحقیقات ترجمه دوره: 3، شماره: 2
11 Impact of Extra-Curricular Reading Materials on the Development of EFL Learners’ Motivation (دریافت مقاله) مجله بین المللی زبان و تحقیقات ترجمه دوره: 3، شماره: 1
12 Impact of Using Web-quests on Learning Vocabulary by Iranian Pre-university Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 6، شماره: 22
13 Impacts of Using Microsoft Word (MS) Software on Iranian EFL Lecturers’ Grammar Knowledge (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 4، شماره: 1
14 Iranian EFL Learners’ Perceptions of Using Multiple Intelligence-Based Activities (MIBAs) to Improve Oral-Aural Skills (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 38
15 Reflection of Pragmatic Knowledge in Iranian High School English Textbooks (Vision Series) (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 3
16 Relationship between Personality Traits/Learning Styles and EAP Students’ Reading Proficiency in Online Courses (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 10، شماره: 41
17 Representation of Ideological Assumptions in Iranian EFL Textbooks with Reference to Critical Pedagogy and Critical Metaphor Analysis
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۶.۱۲.۸ (دریافت مقاله)
فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 36
18 Sentential Analysis of Syntactic Errors in L۲ Writings of Iranian Deaf and Hearing-Impaired (DHI) Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 38
19 Vocabulary Recall Improvement through Acronyms: A Case Study of Iranian Advanced EFL Learners (دریافت مقاله) مجله بین المللی زبان و تحقیقات ترجمه دوره: 1، شماره: 3
20 Washback Effect of EPT on Iranian PhD Candidates' Attitudes Toward Learning Materials (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 39
21 Washback Effect of TEFL MA Exam on Iranian Lecturers’ Classroom Activities (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 1
22 تاثیر برنامه گروهی یادگیری آنلاین بر انگیزه یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در میان دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد دوره: 1، شماره: 1
23 شناسایی حقوقی اقلیت های درون گروه های اقلیت در اندیشه های آیلیت شاشار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 81
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش زبان انگلیسی با هدف غنابخشی به دانش افراد در آشنایی با حکمت اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
2 Effects of Clash of Clans Online Game on Iranian Students' Vocabulary Learning: A Case Study (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین و آموزش زبان انگلیسی
3 Effects of Class-based Learning of English Articles Through Metalinguistic Explanation and Textual Enhancement (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
4 Effects of Narrow Reading Versus Wide Reading on Iranian EFL Learner’s Incidental Vocabulary Acquisition (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
5 Genre Analysis of ELT and Psychological Academic Written Discourse Through Introduction (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
6 Impact of ICT on Learners’ Motivation in Language Learning: A Review (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
7 Impacts of Applying Crossword Puzzles on Improving Spelling Among Iranian Intermediate EFL Male and Female Learners (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
8 Mind Mapping Technique in Second Language Writing: A Critical Review (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
9 Modernizing ESP Learning: A Constructivist Approach to Using Mobile Learning for ESP Learning in Iranian Context (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
10 Provision of Peace and Right of Health in the Path of Sanctions: Threats and Opportunities (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت برای صلح
11 Status of Grammar in English Language Teaching (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی
12 The Effects of Podcasting on Listening and Speaking Skills: A Review Paper (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
13 The Impact of Using WhatsApp on Iranian Intermediate EFL Learners Acquisition of Compound Nouns: Gender in Focus (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
14 The Strategies of Translators Training: A Review Paper (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی
15 Using Artificial Intelligence as a Teacher Assistant in Teaching English (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
16 Vocabulary Learning through SMS with and without Spacing by Iranian EFL Learners: Focus on Vocabulary Retention (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
17 تاثیر کرونا بر آموزش و یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا
18 تاثیر کرونا بر خلاقیت معلمان در آموزش مجازی زبان انگلیسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا
19 تاثیر کرونا بر کیفیت آموزش زبان انگلیسی در موسسات زبان و دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا
20 تاثیر همه گیری کرونا بر تدریس آنلاین زبان انگلیسی در کشورهای غیر انگلیسی زبان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا
21 تاثیرات مثبت و منفی پاندمی کرونا بر آموزش و یادگیری زبان انگلیسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا
22 جایگاه مکتبهای فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
23 نقش دانش زبان انگلیسی و نهضت ترجمه متون علمی در مقابله با جریا ن فراگیر ویروس کرونا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا