دکتر علی افخمی

دکتر علی افخمی استاد، دانشگاه تهران

دکتر علی افخمی

Dr. Ali Afkhami

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Poverty Discourse Analysis in the Qur’an within the Framework of Laclau and Mouffe’s Theory (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 13، شماره: 2
2 بازنمایی ایدیولوژیک مطبوعات انگلستان و ایران با نگاه تحلیل انتقادی استعاره (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 7
3 بازنمود شبکه‌های اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 2، شماره: 6
4 بررسی نقش ساخت اطلاع در بکار گیری بازنمایی موضوعی متعدد در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 2
5 تاثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 5، شماره: 1
6 درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی- معنایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 9، شماره: 1
7 ردگان شناسی سازوکارهای تصریح شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 9، شماره: 2
8 رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 21
9 زنان در دو دولت: تحلیلی گفتمانی از جایگاه زنان در دولت­های دهه 80 شمسی .شقایق نظرزاده/ علی افخمی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 13
10 سیر تحولات پیشوند فعلی /ba-/در گویش دیباجی در مقایسه با فارسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 13، شماره: 1
11 شعر دیداری فارسی از دیدگاه نشانه شناسی شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تأملاتی پیرامون وضعیت رشته زبا نشناسی و آموزش زبان های خارجی در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی