دکتر علی سلیمی

دکتر علی سلیمی استاد، دانشگاه رازی

دکتر علی سلیمی

Dr. Ali Salimi Ghalei

استاد، دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از فقر تا فحشا؛ از ثروت تا قدرت (تحلیل گفتمان انتقادی داستان مارتا البانیه نوشته جبران خلیل جبران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 35
2 افسانه «زرقاء الیمامه» در شعر عزالدین مناصره و امل دنقل(مقایسه خلاقیت دو شاعر در مضمون آفرینی در شعر پایداری) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 4، شماره: 12
3 الانزیاح ودلالاته الخیالیه فی شعر مهدی اخوان ثالث وسعدی یوسف (دراسه مقارنه فی الصور الشعریه المحوله لدی الشاعرین (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 4، شماره: 7
4 التحلیل البنیوی للشخصیات فی روایه «زرایب العبید» علی ضوء نظریه کلود برمون (دریافت مقاله) دراسات فی السردانیه العربیه دوره: 3، شماره: 2
5 الگوهای تعلیمی قابل تقلید در داستان های قرآنی (بررسی موردیک داستان سلیمان و ایوب علیهماالسلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 6، شماره: 1
6 Deconstructing Language and its Fantasy Implications in (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 4، شماره: 7
7 بازتاب قرآن کریم در اشعار دلریش ماهیدشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دوره: 3، شماره: 5
8 بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدرشاکر السیاب و خلیل حاوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 3، شماره: 4
9 بررسی تطبیقی کاربرد شناسی طبیعت گیاهی در شعر شوقی بزیع و منوچهر آتشی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی مؤلفه های پایداری ایران و فلسطین (مطالعه موردی اشعار نصرالله مردانی و توفیق زیّاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای ادب عربی دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی عناصر تشکیل دهنده داستان عیناک قدری غاده السمان (بر اساس نظریه گفتمان روایی ژرار ژنت) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 10، شماره: 1
12 بررسی گفتمان اجتماعی زنان در رمان رائحه الورد و انوف لا تشم و این خیابان سرعت گیر ندارد (واکاوی براساس گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 4
13 به هم پیوستگی متنی در دو سوره «الضحی» و «الشرح» (تحلیلی مبتنی بر نظریه زبانشناختی نقش گرای هلیدی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 2
14 بینامتنیت قرآنی در اسلوب، واژگان و موسیقی کتاب «الایام» طه حسین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دوره: 2، شماره: 3
15 تاملی در نقش تعلیمی داستان های شاه نامه* (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 13
16 تحلیل زبان زنانه در شعر سعیده بنت خاطر الفارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 34
17 تحلیل کاربردهای فعل کاد در قرآن کریم با نگاهی به آرای مفسران (مطالعه ی مورد پژوهانه عبارت اکاد اخفیها ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 3، شماره: 6
18 تحلیل محتوای کیفی قیاسی و بهره گیری از آموزه های اسلامی در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 18، شماره: 72
19 تصویر اهل کتاب در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 7
20 جامعهپذیری جنسیت و جدال زیرساختهای زبانی مردانه و زنانه در شعر فارسی و عربی (بر اساس دیدگاه نقدی عبدالله غذامی) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 1
21 جایگاه، اهمیت و رابطه میان تزکیه و تعلیم در مباحث تربیتی قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 3، شماره: 9
22 جلوه های پایداری در شعر «برهان الدین العبوشی» شاعر معاصر فلسطینی (علمی-پژوهشی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 7، شماره: 13
23 جلوه‌های پایداری در شعر عبدالوهاب بیاتی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 4، شماره: 8
24 خوانش ساختار بازنمودی قرآن براساس رویکرد نقش گرا (مطالعه مورد پژوهانه : سوره طاها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 1
25 خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 2، شماره: 4
26 درآمـدی بر آسیب شناسی شعر معاصر در حـوزه معنایی زبان (با نگاهی نقدی- تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 1
27 دراسه احتوائیه لفکره الموت والحیاه فی شعر بلند الحیدری وسیاوش کسرایی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 1
28 درنگی در مضامین پایداری در شعر سید قطب (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 4، شماره: 7
29 دو خوانش متفاوت از افسانه شهرزاد در نمایشنامه هایی از توفیق حکیم و علی احمد باکثیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 9
30 رمزگان رنگ و چرخش معنایی آن در ادبیات معاصر (با نگاهی تطبیقی به شعر امروز ایران و عراق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 9، شماره: 2
31 زن در آینه ضرب المثل های کردی و عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 15
32 زن در نمایش‎نامه‎های تراژدی زینب و راز شهرزاد اثر نویسنده یمنی، علی احمد با کثیر (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 3، شماره: 5
33 زن و گذر از سنت به مدرنیته در رمان «الدوامه» (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 64
34 زنانه سرایی در شعر عربی، روندی نوظهور با پیشینه ای کم رنگ (با تکیه بر دیدگاه های نقدی عبدالله غذامی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 8، شماره: 0
35 سبک شناسی زبانی رمان آن مادیان سرخ یال نوشته محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 19، شماره: 64
36 شخصی سازی زبان و روند عدول از خودکاری آن در شعر سعدی یوسف (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 7، شماره: 2
37 شهریار، سنت گرایی رو به سوی نوگرایان (تاملی در راز دل های او با نیما) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 2، شماره: 5
38 صحنه و صحنه‌پردازی در داستان نبوءة فرعون میسلون هادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 7، شماره: 4
39 ضرورت بازتحلیل متون آموزشی گروه های عربی در دانشگاه های کشور رویکردی انتقادی به الشعر العربی الحدیث من احمد شوقی الی محمود درویش (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 34
40 کاربرد تحلیل محتوای کیفی در استخراج تحلیل های اجتماعی قرآن کریم: گزارشی تحلیلی از روش یک تحقیق (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 97
41 کاربرد طرحوارههای تصویری در سرودههای سهراب سپهری و خلیل حاوی (بر اساس نظریه معناشناسی شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 12، شماره: 4
42 کارکردهای متناقض واژه « باران »در شعر شفیعی کدکنی و بدرشاکرالسیاب (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 6، شماره: 19
43 مطالعه تطبیقی واژه شب در شعر نیما یوشیج و ناز ک ملایکه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 3
44 معارضه ی شعری شاعر فلسطینی ابراهیم طوقان با ریوبین شاعر یهودی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 5
45 مفهوم سازی استعاری و طرح واره تصویری نیرو در اشعار گلچین گیلانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران دوره: 2، شماره: 1
46 مقایسه تطبیقی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مطران با تاملی در میزان خلاقیت هنری دو شاعر (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 3، شماره: 2
47 مولفه های معنایی واژه "ظلم" در قرآن برمحور هم نشینی و جانشینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معارف علوم انسانی و علوم اسلامی دوره: 1، شماره: 2
48 مولفه های معنایی واژه نزول در قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم نشینی و جانشینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 3
49 نمادهای پایداری در شعر معاصر مصر (مطالعه مورد پژوهانه: امل دنقل) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 1، شماره: 1
50 واکاوی دیدگاه های نقدی یوسف حسین بکار درباره ترجمه های عربی رباعیات خیام براساس نظریه گرایش های ریخت شکنانه «آنتوان برمن» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 11، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرای بلاغی، نقدی ادیب معاصر مصری، شیخ حسین مرصفی(ترکیبی متوازن از سنتگرایی و نواندیشی در ادب معاصر عربی) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
2 تاثیر فصاحت و بلاغت درتعابیر تربیتی قرآن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
3 تعهد انسانی و اجتماعی در شعر معاصر (مطالعه مورد پژوهانه: نیما یوشیج) (دریافت مقاله) همایش کشوری افسانه
4 زیتون و انجیر در قرآن کریم (بررسی رابطه معنادار بین شیوه ذکر آن دو در قرآن، و نقش آنها در تغذیه) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم
5 شاعر معاصر مصری، احمد شوقی، در جزر و مد آرای ناقدان (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
6 مدارا با مردم، راز ماندگاری پیوندهای اجتماعی (تاملی در سلوک پیامبران در قرآن کریم) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
7 مقایسه وصف شهید و شهادت در شعر شهریار و جواهری (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
8 مقایسه ی تطبیقی نوستالژی در شعر محمد حسین شهریار و سید قطب (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
9 مولفه های معنایی واژه ظلم در قرآن برمحور هم نشینی وجانشینی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی
10 نقد و بررسی انواع مکاتب اخلاقی و معناداری مفاهیم اخلاقی و ارزشی نهج البلاغه از منظر استعاره مفهومی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
11 نقش تربیتی زبان درتکوین شخصیت انسان با تاملی درقران کریم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
12 همنوایی دو شاعر «اخوان ثالث و امل دنقل» در سروده های اعتراضی با تاملی در الهام از میراث گذشته (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران