دکتر مصطفی حسرتی

دکتر مصطفی حسرتی دانشیار، دانشگاه رازی

دکتر مصطفی حسرتی

Dr. Mostafa Hasrati

دانشیار، دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Genre Analysis of Persian Research Article Abstracts: Communicative Moves and Author Identity (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 2
2 Iranian Women’s Negative Face in the Construction of Their Identity (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 1
3 MA TESOL Dissertations in a Changing Global Landscape: A Case from Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 6، شماره: 1
4 Quantitative, qualitative, or pragmatic: “Research potentials” for TEFL practitioners (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
5 مقدمه ای بر روش کیفی نظریه سازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 2، شماره: 3