دکتر محمدحسین کرمی

دکتر محمدحسین کرمی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

دکتر محمدحسین کرمی

Dr. Mohammadhossein Karami

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «بررسی چگونگی رویکرد به شهر در شعر نوجوان ایران» (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 11، شماره: 1
2 «دُرِّ سخن»؛ نثری نویافته از قرن هشتم هجری (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 11، شماره: 1
3 «زن ستایی در شعر فارسی: بررسی و تحلیل ستایش ممدوحان زن در قصاید مدحی» (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 1
4 آسیب شناسی مقالات تطبیقی طنزپژوهی(۱۴۰۰-۱۳۷۸) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 14، شماره: 26
5 آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 1
6 آیا واقعا یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت (بررسی کارکردهای واژگانی، تشبیهی و تصویری زلف در غزلیات صائب تبریزی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 17، شماره: 32
7 بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 3
8 بررسی انتقادی ضبط و شرح بیت هایی از شاهنامه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 48
9 بررسی تحلیلی جایگاه زن درروایت های قصه چل گیس براساس بن مایه های اساطیری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 17، شماره: 62
10 بررسی تحلیلی روایت «کی خسرو» در منطقه ماصرم (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 16، شماره: 2
11 بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی تحلیلی سیمای پیامبران(ع)، امامان(ع) و صحابه در شعر غنایی دوران غزنوی اول (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 21
13 بررسی تطبیقی تحمیدیه های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 3
14 بررسی جامعه شناختی ماجرای دسیسه بوسهل زوزنی در باب آلتونتاش خوارزمشاه از تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 20، شماره: 42
15 بررسی خاستگاه عرفان در «هشت‌کتاب» بر اساس سه مولفۀ عرفانی عاشق و معشوق، ابزار شناخت و حجاب (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی شخصیت بهرام در هفت پیکر با توجه به نظریه مزلو (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 4، شماره: 4
17 بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 4
18 بررسی میزان تاثیر محتوای اشعار بر انتخاب وزن، در قصاید فارسی پیش از مغول (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی و تحلیل «شاه زن» در نگاه نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی و تحلیل پیشه‌های خانوادگی خاقانی و دفاع هنری وی از آن‌ها (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 8، شماره: 1
21 بررسی و تحلیل جلوه های مقاومت و پایداری در شعر عبدالقهار عاصی شاعر معاصر افغانستان∗ (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 7، شماره: 12
22 بررسی و تحلیل ردپای چشم رنگی یا غیرسیاه در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 3
23 بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 8، شماره: 30
24 بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 9
25 بررسی ویژگی های سبکی درسخن « غیاث» (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 32
26 پژوهشی در تئوری و کارکرد طنز مشروطه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 1
27 تاروپود تازگی(شگردهای هنری صائب در خلق تعابیر تازه با تأکید بر صور خیال در جلد اول دیوان) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 46
28 تحلیل تأثیر شاهنامه بر زبان و مرام لُرهای بویراحمد و ممسنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 2، شماره: 1
29 تحلیل ساختاری ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر برپایة الگوی الماسی‌شکل لباو و والتزکی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 1
30 خاقانی، معمار زبان و خیال (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 2، شماره: 1
31 درنگی بر ناگزیری مرگ گیل گمش و اسکندر و جاودانگی اوتناپیشتیم و خضر (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 1
32 دو چهره متفاوت روش شناختی از بهینگی پارتو و تطبیق آنها با رهنمودهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 95
33 رهیافتی حقوقی-اقتصادی به آثار خارجی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 17، شماره: 33
34 زبان الکنان: بررسی و تحلیل مقایسه ای دو سروده انوری و قاآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 6، شماره: 2
35 سیر تقاضای معاش در شعر شاعران مداح با تکیه بر نسبت تکدی گری به انوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 35
36 سیر تقاضای معاش در شعر شاعران مداح با تکیه بر نسبت تکدی گری به انوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 17، شماره: 33
37 شاهرخ نامه: منظومه حماسی یا تغزلی؟ (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 44
38 قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 7، شماره: 3
39 قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 4
40 کارکرد اسلوب معادله در تبیین مفاهیم عرفانی در شعر صائب تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 55
41 گزیده‌ها و شرح‌های اشعار صائب در ترازوی نقد ادبی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 1
42 منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 3
43 نقش سعدی در نام آوری شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 1
44 نوآوری و قالب شکنی در شعر شیخ سعدالدین احمد انصاری (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 1
45 واج آرایی و تکرار در شعر خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
46 یکی هست و هیچ نیست جز او (هاتف اصفهانی بر اوج قله ترجیع‌بند) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب دردهای روح و طبیبان آن در شعر خاقانی (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
2 تحلیل بازنمایی در داستان خسرو و شیرین، برمبنای نظریه ی هال (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی