دکتر نورعلی فرخی

دکتر نورعلی فرخی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر نورعلی فرخی

Dr. Noorali Farrokhi

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر یادگیری سازگار با مغز بر انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 3
2 An Investigation of Predictive Marital Adjustment Base of Attachment Styles in Married Women (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 7، شماره: 3
3 Association between mental flexibility and somatic symptom disorder mediated by smartphone addiction among university students (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 7، شماره: 1
4 آزمون مدل علی رابطه بین سبک های فرزندپروری، سبک های هویت و تعهد هویت در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 16
5 ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
6 اثر استرس بر تصمیم گیری پرخطر: شواهدی از یک آزمون عصب روان شناختی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 3، شماره: 11
7 اثر بخشی آموزش با استفاده از روش هیپنو تراپی شناختی –رفتاری((CBH بر ارتقا عزت نفس دانشجویان دارای القا پذیری بالا (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 9، شماره: 6
8 اثرات بی‌پاسخی پرسش بر شاخص‌های روان‌سنجی: شواهدی بر نامناسب بودن راهکار حذف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 23
9 اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 6
10 اثربخشی آموزش تحول مثبت نوجوانی برسرمایه های روان شناختی و اضطراب نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
11 اثربخشی آموزش تحول مثبت نوجوانی به والدین بر سرمایه های روان شناختی و اضطراب نوجوانان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اسلامی ایرانی خانواده دوره: 2، شماره: 4
12 اثربخشی آموزش تحول مثبت نوجوانی به والدین بر کیفیت رابطه ادراک شده والد-نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 1، شماره: 4
13 اثربخشی آموزش خودمهربانی بر مدرسه هراسی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 2
14 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تعلل ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
15 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر مولفه های خوش بینی تحصیلی دانش آموزان (اعتماد اجتماعی، تاکید تحصیلی و احساس هویت) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 53
16 اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 1
17 اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعامل مادر-کودک مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 41
18 اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعامل مادر-کودک مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 3
19 اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی اجتماعی بر مهارت های اجتماعی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از سوانح سوختگی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 19، شماره: 3
20 اثربخشی برنامه مداخله روانی- اجتماعی بر سرعت و دقت پردازش اطلاعات دانش آموزان دارای ضرب آهنگ شناختی کند (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 2
21 اثربخشی برنامه ی تلفیقی روانی - آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 1
22 اثربخشی بسته آموزشی خودفرمانی بر خود راهبری در یادگیری و سبک های تصمیم گیری دختران دوره متوسطه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
23 اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار چندرسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر مهارت های شناختی درس علوم در دانش آموزان دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
24 اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته* (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 4، شماره: 2
25 اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر بهبود نگرش های دانشجویان نسبت به مهارت های زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 4
26 اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
27 اثربخشی تقویت حافظه ی فعال با استفاده از رایانه بر عملکرد خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 3
28 اثربخشی خنده درمانی کاتاریا بر میزان افزایش سطح سلامت عمومی سالمندان مرد ساکن در آسایشگاه شهید هاشمی نژاد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 47
29 اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر تصویرسازی بر علائم افسردگی و حافظه اتوبیوگرافیک نوجوانان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 11، شماره: 2
30 اثربخشی درمان مواجهه ای مبتنی بر واقعیت مجازی بر اضطراب سخنرانی در جمع دانشجویان خوابگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 11، شماره: 1
31 اثربخشی درمان هیجان مدار بر سرمایه روانشناختی و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 11، شماره: 3
32 اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر روی کم خوابی نوع اول شب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 15
33 اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 4، شماره: 16
34 اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 14
35 اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب در افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 7، شماره: 29
36 اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفه های برنامه ریزی و حل مساله ی کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
37 ارایه مدلی برای عملکرد شیمی دانش آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختی سطح بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
38 ارزشیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت های اجتماعی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 1
39 ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 2
40 افت پارامترهای سوال های روند آزمون ریاضیات پایه هشتم تیمز ایران و تاثیر آن در برآورد پارامتر توانایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 25
41 الگوی روابط ساختاری بین سرمایه روان شناختی و هویت ملی با میانجی-گری خودکارآمدی، کفایت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 3
42 الگوی ساختاری همبستگی بین انطباق و انسجام خانواده با نگرانی تصویر بدن با نقش میانجیگر کمال گرایی و شفقت خود در ساکنان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 3
43 الگوی محیط یادگیری مبتنی بر عامل آموزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
44 Developing a Yoga-based Mindfulness Training Package and Evaluating Its Effectiveness on the Symptoms of Emotional Behavioral Disorders in Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 1
45 Emotional Dysregulation Symptoms Based on Sensitivity to Punishment and Reward and Intensity Mediated by Emotion Regulation (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 2
46 Examining the causal model of depression based on lifestyle components and social health as mediator factor (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 11، شماره: 1
47 Investigating the Relationships Between Reinforcement Sensitivity and Positive and Negative Emotion Dysregulation (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 1
48 Investigation of Relationships Between Sensitivity to Reinforcement Traits and Emotion Dysregulation (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 4
49 Marital Adoption Prediction Based on Childhood Violence of Married Women (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت دوره: 2، شماره: 1
50 Reaction to Loss among Young Generation of Tehran’s population: A Qualitative Study (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 12، شماره: 3
51 Role of Perfectionism and Body Image in the Prediction of Body Dysmorphic Disorder Symptoms (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 3، شماره: 3
52 The Mediating Role of Insecure Attachment Styles between Early Experienced Violence and Marital Adjustment in Women (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 13، شماره: 2
53 The Mediating Role of Self-compassion in the Correlation Between Perceived Social Support and Psychosomatic Symptoms Among Students with Gender as the Moderator (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 8، شماره: 2
54 بازنمایی فرآیند نمود باور به خدا و روز قیامت در تاب آوری زلزله زدگان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 15، شماره: 28
55 بازنمایی فرایند تاب آوری درمان ز لزله زدگان دین مدار: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله روان شناسی و دین دوره: 15، شماره: 2
56 برآورد پایایی داده های تحلیل شغل با استفاده از نظریه تعمیم پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
57 بررسی اثربخشی درمان های روان شناختی و دارویی در درمان اختلال وسواس فکری-عملی: یک فرا تحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 19
58 بررسی اثربخشی مداخله روانی- اجتماعی بر انتقال توجه، حافظه کاری و برنامه ریزی کودکان طیف اوتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 46
59 بررسی الگوهای پردازش حسی کودکان اوتیسم ۱۲-۷ سال از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 5، شماره: 3
60 بررسی تجارب زیسته سالمندان شهر تهران در ارتباط با بهزیستی روانشناختی و مقایسه آن با بهزیستی روانشناختی ریف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 6، شماره: 3
61 بررسی رابطه ی تعارض والد - فرزند و خودپنداره ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 56
62 بررسی رابطه رهبری اصیل و تعهد سازمانی با متغیر میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 20
63 بررسی روابط والد فرزندی با هویت دینی در دانشجویان : نقش تعدیل کننده جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 6، شماره: 1
64 بررسی روایی سازه مرکز ارزیابی و توسعه مدیران مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 45
65 بررسی ساختار زیربنایی مقیاس هوشی وکسلر کودکان-۴ از طریق مقیاس بندی چندبعدی و روش های تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
66 بررسی عملی بودن آزمون استعداد بارت (۲۰۱۵) در هدایت تحصیلی شغلی دانش آموزان پایه نهم (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 1
67 بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از منظر دانش آموزان، معلمان و مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
68 بررسی مدل علی گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان بر اساس باورهای فراشناختی و سبکهای هویت با میانجی گری افکار منفی تکرار شونده و تاب آوری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 47
69 بررسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 25
70 بررسی و مقایسه طرحواره های زیبایی شناختی در ارتباط با سن و جنسیت در نسل های ۲۰ – ۱۶ و ۶۰ – ۵۵ سال شهر تهران در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 8، شماره: 55
71 بررسی وضعیت رضایت از زندگی زنان شاغل مبتنی بر مولفه های توانمندی های منش و تدوین (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 15، شماره: 3
72 به کارگیری هوش مصنوعی در پیشبینی شایستگی های زنان در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 41
73 به کارگیری هوش مصنوعی در پیشبینی شایستگی های زنان در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 41
74 پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس کمال گرایی و راهبردهای شناختی یادگیری در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
75 پیش بینی سازگاری زناشویی براساس سبک های دلبستگی همسران جانباز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 10، شماره: 38
76 پیش بینی سرمایه روانشناختی بر اساس طرحواره‎های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 6
77 پیش بینی سرمایه روانشناختی بر اساس طرحواره‎های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 5
78 پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس احترام سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده پرستاران زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 33
79 پیش بینی هویت جهانی براساس هویت ملی، دینی و قومی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 12، شماره: 2
80 پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در دانشجویان بر اساس جنسیت، سن، سخت‌رویی تحصیلی و باورهای فراشناختی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 41
81 پیش‌بینی اعتیاد اینترنتی از طریق کارکردهای اجرایی؛ با تأکید بر مؤلفه‌های عدم بازداری، حافظه‌کاری و انعطاف‌پذیری شناختی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 5
82 تاثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 58
83 تاثیر انتظار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 7
84 تاثیر برنامه آموزش توجه مشترک بر کنش های اجرایی و تعامل اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم با کنش وری بالا (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 4
85 تاثیر برنامه درمانی گربه مقابله گر برکاهش نشانه های اختلال اضطرابی در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
86 تاثیر تلاوت قرآن کریم بر میزان خطرپذیری نوجوانان درمقابل رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
87 تاثیر داده های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 46
88 تاثیر راهبرد آموزشی KWL بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
89 تاثیر روش (تحلیل رفتار کاربردی) بر بهبود عملکرد کودکان اتیستیک 5 تا 10 ساله مرکز درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1389 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 3
90 تاثیر مدل وزن دهی بر نمره کل سازی سوابق تحصیلی و رتبه بندی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 35
91 تاثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان دوم راهنمایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 1
92 تاثیرآموزش علاقه اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان قلدر و قربانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 3
93 تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
94 تبیین خودناتوان سازی تحصیلی بر اساس عوامل موثر بر آن: آزمون یک مدل مفهومی جامع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 16
95 تبیین عوامل اصلی شکل دهنده و استقرار رهبری خلاق مدیران: رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
96 تبیین نقش مولفه های فردی و سازمانی کارکنان به منظور تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تاکید بر شایستگی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 27
97 تحلیل تشخیصی سوالهای بخش درک مطلب زبان انگلیسی عمومی آزمون ورودی دورههای دکتری با استفاده از مدل غیر جبرانی فیوژن (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 22
98 تحلیل ساختار عاملی پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 24
99 تحلیل موضوعی شاخص های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 58
100 تحلیل موضوعی شاخص های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 58
101 تحلیل نیمرخ عملکردی حافظه و توجه در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی، کودکان با اختلال یادگیری و کودکان با شرایط همبود (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 38
102 تدوین الگوی مشروطی تحصیلی مبتنی بر تجارب زیسته دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 67
103 تدوین برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ، به روز رسانی، توجه پایدار) و ارزیابی میزان اثربخشی آن بر کاهش نشانه های کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 26
104 تدوین بسته آموزشی تربیت جنسی کودکان از تولد تا ۵ سالگی ویژه والدین و تعیین اثربخشی آن بر دانش و نگرش و عملکرد والدین نسبت به پیشگیری از سواستفاده جنسی و احساس کفایت والدگری آنها در دو گروه مادران عادی و تنها (والد-مادر) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
105 تدوین پروتکل فلسفه درمانی ویتگنشتاین و اثربخشی آن بر بهبود افسردگی و اضطراب نوجوانان بی سرپرست ساکن در مراکز سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 10، شماره: 1
106 تدوین مدل دلزدگی زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی در افراد متاهل: با نقش واسطه ای تمایز یافتگی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
107 تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی های شخصیتی و بهزیستی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 25
108 تدوین مدل ساختاری جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی پایه (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 30
109 تدوین مدل ساختاری رفتارهای خوردن بر اساس سازگاری هیجانی و سبک‎های دلبستگی با میانجیگری احساس تنهایی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 0
110 تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 18، شماره: 1
111 تدوین و آزمون مدل بهزیستی روانشناختی افراد بر اساس مولفه های شخصیت با واسطه گری هویت قومی در تالش (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 1
112 تدوین و آزمون مدل علی گرایش به اعتیاد دانشجویان بر اساس تمایزیافتگی با میانجی گری ناگویی هیجانی و مسئولیت پذیری (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 61
113 تدوین و اعتباریابی الگوی رضایت زناشویی درپاندمی ها و ارزیابی اثر بخشی آن بر بهزیستی روان شناختی در دوره کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 22، شماره: 85
114 تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای نوجوانان در معرض خطر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 16، شماره: 2
115 تدوین و اعتباریابی برنامه توانبخشی عصب روانشناختی و اثربخشی آن بر زمان واکنش، بازشناسی اشکال و حافظه دیداری- فضایی نوجوانان پسر اتیستیک با عملکرد بالا (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 6
116 تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 9، شماره: 2
117 تعیین روابط ساختاری بین سرمایه روانشناختی و هویت ملی-اجتماعی با میانجیگری فرهنگ شهروندی دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 51
118 تعیین روش بهینه شناسایی کارکرد افتراقی در سنجش انطباقی کامپیوتری (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33
119 تعیین ضرایب خرده آزمون‌های ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای (اصلح) دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 23
120 تعیین مقایسه پذیری برآورد پارامتر توانایی در سنجش انطباقی کامپیوتری و مداد-کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 14
121 تعیین نیمرخ های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس بندی چندبعدی (PAMS) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
122 تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژکارکردی های جنسی و تاثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سردشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 2
123 توانایی کودکان پیش دبستانی برای تمایز میان حق استفاده و حق مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 14، شماره: 57
124 ثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 18
125 چالش مداخلات: تا چه اندازه هر یک از مداخلات آموزش مدیریت والدین، نروفیدبک، و ریتالین بر بهبود اختلال بیش فعالی/نقص در توجه و شاخص استرس والدینی تاثیر دارند (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 1
126 دقت آماره U(poly) در شناسایی الگوهای پاسخ ناهمسان موجود در دادههای چندارزشی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 39
127 رابطه بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل و استرس شغلی با رضایت شغلی: نقش میانجی گر خودکارآمدی شغلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 7، شماره: 2
128 رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 60
129 رابطه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 4، شماره: 39
130 رابطه شیوه های فرزندپروری و تاب آوری با شادکامی دانش آموزان1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 37
131 رابطه ویژگی های شغل با حالات اساسی روانشناختی و پیامدهای شغل در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 2، شماره: 2
132 رضایت از زندگی و رضایت زناشویی برخاسته از تجارب زیسته زنان شاغل و خانه دار: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
133 روایی آزمون‌های ورودی دکتری مهندسی1397 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 30
134 روایی و پایایی نمرات بدست آمده از مدل نظریه سوال پاسخ ترستونی در آزمون های گزینه- بایست (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 49
135 رهبری خلاق آموزشی و تاثیر آن بر رشد کودک و نوجوان: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 6، شماره: 4
136 ساخت و استانداردسازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 8
137 ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری به منظور سنجش اختلال PTSD در جانبازان جنگ و ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 8، شماره: 1
138 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ساخت و هنجاریابی آزمون سلامت روانی بزرگسالان براساس آیات قرآن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 6، شماره: 62
139 ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 28
140 ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه ی فارسی پرسشنامه بار شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 9، شماره: 1
141 شناخت فقدان های تجربه شده در تاریخچه ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 37
142 شناسایی ابعاد اصلی شایستگی شغلی کارکنان مبتنی بر مقیاس بندی چندبعدی(مطالعه موردی یکی از بخشهای سازمان بسیج مستضعفین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 78
143 شناسایی ابعاد و نشانگرهای شناختی، اجتماعی عاطفی و رفتاری موثر در سنجش آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 11، شماره: 42
144 شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون‌های چندبعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 30
145 شناسایی صفات زیربنایی سوال های آزمون هوش وکسلر چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی دینا (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 28
146 شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 29
147 شناسایی ویژگی های روان شناختی در انتخاب معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
148 طراحی الگوی جامع ارتقای سلامت روان در مدارس دخترانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 34
149 طراحی خزانه های سوال بهینه برای سنجش انطباقی کامپیوتری با در نظر گرفتن امنیت آزمون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 10
150 طراحی و اعتباریابی الگوی ارتقاء بهزیستی سالمندان بر مبنای تجارب زیسته و بررسی اثربخشی آن بر بهزیستی روان شناختی سالمندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 21، شماره: 2
151 عوامل تاثیرگذار بر تصحیح سوالات امتحانات تشریحی توسط دبیران دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
152 فراتحلیل تحقیقات انجام شده درحوزه اضطراب و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 4
153 فراتحلیل عوامل موثربرانگیزش تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
154 کاربرد مدل دو پارامتری لوجیت آشیانه ای در شناسایی منابع DIF در سوال های چندگزینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 51
155 کاربرد مدل های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 21، شماره: 2
156 کاربرد مدل های چند ارزشیIRT در نمره گذاری آزمون های سرنوشت ساز (مورد مطالعه: آزمون پروانه وکالت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 42
157 کاربرد نظریه تعمیم پذیری در پژوهشهای مدیریت با تاکید برتحلیل شغل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 2
158 کاربست رویکرد چندسطحی در تعیین نقش مولفه های ناکارآمد فراشناختی در گرایش دانش آموزان به مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 32
159 کنش افتراقی سئوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی در دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 14، شماره: 54
160 مدل جایگزینی بهینه برای پرسش های بی پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 43
161 مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مولفه های هوش عاطفی، مهارت های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجی گری راهبردهای یادگیری (شناختی و فرا شناختی) در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
162 مدل پیشگیری از خیانت زناشویی از منظر قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 16
163 مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزش تکلیف،درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
164 مدل یابی خودناتوان سازی تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 3
165 مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش سیال، هوش متبلور، باز بودن نسبت به تجربه ها و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
166 مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
167 مدل یابی معادلات ساختاری راهبردهای مقابله ای دانشجویان بر اساس سبک های دلبستگی با واسطه گری سبک های فرزندپروری، آسیب های دوران کودکی و طرح واره های ناسازگار اولیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 35
168 مدل‌یابی روابط ساختاری اعتیاد به اینترنت براساس کارکردهای اجرایی و مشکلات بین فردی: نقش واسطه‌ای ناگویی هیجانی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 3
169 معرفی نظریه تعمیم پذیری و تشریح فرآیند یک مطالعه اندازه گیری جهت سنجش اعتبار (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
170 معرفی و کاربرد نظریه رویه و تحلیل کوچک ترین فضا: مورد مطالعه تمرین‎های مرکز ارزیابی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
171 معیارهای سلامت روان از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 5، شماره: 57
172 مقایسه استدلال اخلاقی دانش آموزان با و بدون آسیب بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 2
173 مقایسه ابعاد کمال گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی در بیماران مبتلا به آسم، سندرم روده تحریک پذیر و میگرن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 7، شماره: 31
174 مقایسه اثر بخشی سه شیوه آموزش مستقیم، آگاهی واج شناختی و ترکیبی بر کاهش مشکلات املای دانش آموزان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 11، شماره: 3
175 مقایسه اثر بخشی مشاوره روایت مدار و راه حل مدار براختلالات رفتاری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 25
176 مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و بازی درمانی بر یادگیری مفاهیم ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 23، شماره: 3
177 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان و مدیریت رفتار بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 1
178 مقایسه اثربخشی بسته آموزشی مدیریت حافظه هیجانی بر هوش هیجانی در زنان و مردان با علائم افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 51
179 مقایسه اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریه طرح واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 12
180 مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی با بازی درمانی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 38
181 مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی و بازی درمانی بر مولفه های اختلالات رفتاری کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 41
182 مقایسه اثربخشی مداخلهی نروفیدبک و ریتالین بر مشکلات سلوک و شاخص بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 4
183 مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توسعه ی راهبرد خود تنظیمی(SRSD) و آموزش راهبردهای شناختی بر اساس مدل انگلرت(POWER) بر عملکرد ریاضی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 72
184 مقایسه تاثیر روش های آموزش دلگرم سازی، رفتاری و دارو درمانی بر مهارت های خودکنترلی در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 16
185 مقایسه رابطه ویژگی های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ های وانمود و صادقانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
186 مقایسه روش های تحلیل عاملی تاییدی CFA و نسبت درستنمایی مبتنی برمدل پرسش پاسخ IRT درردگیری کنش افتراقی سوالات آزمونهای سرنوشت ساز (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 9
187 مقایسه فرآیند رشد استدلال اخلاقی نوجوانان نابینا و بینای 11 تا 18سال شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 35
188 مقایسه مدل های کلاسیک و خصیصه مکنون در ارزیابی آزمون های تخصصی ورود به دوره های کارورزی رشته پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 3
189 مقایسه نیمرخ عصب - روان شناختی دانش آموزان تیزهوش و بااستعداد کم آموز و موفق در درس ریاضی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 17
190 مقایسه ی کارکردهای اجرایی کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 4
191 مقایسه ی کارکردهای اجرایی، تنظیم هیجانی و حافظه ی کاری در دانش آموزان با و بدون اضطراب (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 44
192 نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
193 نقش قابلیت های نظام روان ایمنی، تعهد سازمانی واحترام سازمانی در پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
194 نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 33
195 نقش ممیزی باورهای فراشناختی، سبک های هویت، افکار منفی تکرار شونده و تاب آوری در پیش بینی گرایش به رفتار پرخطر در دختران ۱۶ تا ۱۸ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 11، شماره: 4
196 نقش میانجی تکانشگری و نارسایی تنظیم هیجان در ارتباط سرشت عاطفی-هیجانی با رفتارهای خودآسیب رسان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 15، شماره: 2
197 نقش میانجیگر سرمایه روان شناختی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
198 نقش میانجیگری اشتیاق تحصیلی در رابطه علی سبک های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 1
199 نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
200 ویژگی های روا ن سنجی پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 3
201 ویژگی های روان سنجی آزمون محقق ساخته هوش کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 10
202 ویژگی های روان سنجی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و قابلیت آن ها در گزینش داوطلبان ورود به دوره های کارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
203 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شایستگی های عمومی مدیران پایه حوزه آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
204 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی سرسختی تحصیلی براساس نظریه ی سوال و پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
205 ویژگی های روان سنجی سیاهه فعالیت های داوطلبانه در اعضای هلال احمر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 47
206 ویژگیهای روان سنجی باورهای کارآمدی در تدریس ریاضی با استفاده از مدل اعتبار پارهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
207 هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیرحادثه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 42
208 هنجاریابی و کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی 6 عاملی شخصیت HEXACO-FFI-R در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
209 هنجاریابی و کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه ی خطای شناختی (CEQ) مردان و زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر اعتیاد به اینترنت بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
2 بررسی الگوی پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی بر اساس فرهنگ سبک های فرزندپروری ادراک شده در افراد مبتلابه ایدز HIV (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
3 بررسی تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر میزان عملکرد دبیران بر اساس جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
4 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی(براساس آزمون نئو) و اعتیاد به اینترنت درنوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی نقش واسطه ای سبک های دلبستگی ناایمن در رابطه بین خشونت دوران کودکی و سازگاری زناشویی زنان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
6 پیش بینی باورهای فراشناختی بر اساس سبکه ای والدینی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
7 پیش بینی عملکرد دانش آموزان اول متوسطه استان لرستان در آزمون استعداد تحصیلی براساس هوش و خلاقیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
8 پیش بینی نشانه های وسواس براساس باورهای فراشناختی و سبک های والدینی ادراک شده در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
9 تاثیر راهبرد آموزشی kwl و راهبرد آموزشی نقشه مفهومی بر انگیزش تحصیلی دانش آموز ان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
10 تحلیل ساختار عاملی پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
11 تدوین مدل ساختاری گرایش به رفتارهای پر خطر بر پایه عوامل اجتماعی و روانشناختی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
12 رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با رضایت زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق و عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
13 ساخت و هنجاریابی آزمون سنجش ظرفیت حافظه کاری هیجانی در کودکان دختر و پسر ۶ تا ۱۲ سال در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره
14 طراحی و روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به اینترنتی نوجوانان بر اساس مدل شىاختی رفتاری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
15 گزینه های انحرافی به عنوان منبع DIF در آزمون سراسری ورودی دانشگاه (موردمطالعه آزمون زیست شناسی سال ۱۳۹۷) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
16 مروری بر سوابق پژوهشی رابطه بین بخشودگی و مولفه های روانشناختی در زوجین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
17 مقایسه رضایت از زندگی و رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار: یک مطالعه پس رویدادی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
18 مقایسه میزان تاب آوری و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در فرزندان افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
19 مقایسه هوش و خلاقیت بین دختران و پسران دوره اول متوسطه شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
20 هنجاریابی آزمون هوش اخلاقی در دانشجویان استان لرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
21 هنجاریابی پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران براساس نظریه کلاسیک اندازه گیری (CTT) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت