دکتر عباس صابری نوقابی

دکتر عباس صابری نوقابی استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر عباس صابری نوقابی

Dr. Abbad Saberi noghabi

استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 8، شماره: 2
2 بهره برداری بهینه از ریزشبکه با مدیریت سمت تقاضا (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 20، شماره: 3
3 تنظیم بهینه رله دیستانس با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 1
4 تنظیم بهینه نواحی رله دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 7، شماره: 4
5 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن مدل احتمالی بار (دریافت مقاله) فصلنامه کهربا دوره: 9، شماره: 38
6 یک روش احتمالی به منظور تنظیم بهینه رله های اضافه جریان ترکیبی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
7 یک روش بهینه برای تعیین وضعیت اتصال ریزشبکه به شبکه سراسری با استفاده از اطلاعات محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 3
8 یک شاخص جدید به منظور ارزیابی اثر منابع تولید پراکنده بر هماهنگی رله های اضافه جریان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک الگوریتم جدید برای هماهنگی بهینه رلههای اضافه جریان در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
2 ارائه یک روش تطبیقی جدید برای حفاظت ریزشبکه ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
3 ارائه یک روش حفاظت تطبیقی برای ریزشبکه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 ارائه یک مدل ترکیبی به منظور کاهش انتشار فلیکر در شبکه های متصل به مزارع باد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 ارزیابی مقایسه ای ) ) Benchmarking شرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
6 استخراج الگوی بار روزانه مشترکین خانگی شهر گناباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
7 استخراج دستورالعمل خازن گذاری در سیستم توزیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
8 استفاده از الگوریتم های تکاملی در تجدید آرایش شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
9 استفاده از یک روش ترکیبی به منظور تشخیص خطای داخلی از جریان هجومی در ترانسفورماتور قدرت (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
10 الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
11 انتخاب بهینه نوع و اندازه هادی در شبکه توزیع (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار
12 انتخاب بهینه نوع و اندازه هادی در شبکه توزیع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
13 بررسی و ارزیابی کیفیت توان و عوامل موثر بر آن در توربین های بادی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
14 برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن پاسخگویی بار وقابلیت اطمینان سیستم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
15 بهره برداری بهینه از ریزشبکه با استفاده از جابجایی بار از مجموعه برنامه های مدیریت سمت تقاضا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
16 بهره برداری بهینه از ریزشبکه ها با مدیریت سمت تقاضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
17 تجدید آرایش شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم قورباغه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
18 تشخیص جریان خطای داخلی از سایر اغتشاشات در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبدیل ویولت و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
19 جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی و کلیدزنی در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
20 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن منحنی تداوم بار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
21 دکوپلهسازی سیستم GASIFIER به روشهای استاتیک و دینامیک با استفاده از محاسبات نرم (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
22 مدلسازی احتمالی عدم قطعیت باردرمسئله جایابی بهینه DG (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق