دکتر علی صفوی نژاد

دکتر علی صفوی نژاد دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر علی صفوی نژاد

Dr. Ali Safavinejad

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهینه یابی موقعیت منابع حرارتی در جابجایی طبیعی توام با تابش سطحی در یک محفظه دو بعدی به کمک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 2
2 تحلیل اثر جانمایی دریچه خروجی هوا در یک محیط صنعتی دارای تابشگرهای دمابالا بر یکنواختی شرایط حرارتی و توزیع آلاینده در حضور میدان جریان نامتقارن (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 3
3 تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای جهت کاربرد مسکونی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 4
4 کاهش مکانیزم احتراقی سوخت دی متیل اتر با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات، تکامل تفاضلی و مدولاسیون زاویه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 15، شماره: 1
5 معرفی الگوریتم جستجوی هارمونی برای بهینه سازی شکل های آیرودینامیکی با استفاده از معادلات ناویر- استوکس (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 24، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بهینه سازی هندسه پره با انتقال حرارت جابجایی و تابشبا استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
2 تحلیل انتقال حرارت مرکب هدایتی و تابشی در محیطهای نیمه شفاف با ضریب انکسار متغیر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
3 تحلیل معکوس انتقال حرارت تابشی در یک محفظه استوانهای با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
4 تخمین قدرت گرمکن ها در کوره های تابشی به روش رتبه کاسته با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
5 تخمین معکوس شرایط مرزی با انتقال حرارت مرکب جابه جایی و تابشی در کانال های دو بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
6 تخمین معکوس شرایط مرزی کانال های دو بعدی با جابه جایی اجباری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
7 تعداد و موقعیت بهینه گرمکن ها در کوره های تابشی با استفاده از الگوریتم پرندگان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 تعیین تعداد و موقعیت بهینه گرمکن ها در کوره های تابشی با الگوریتم جستجوی پرندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
9 تعیین تعداد و موقعیت بهینه گرمکنها در کورههای تابشی به کمکالگوریتم کلونی مورچهها (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
10 طراحی بهینه هندسی محفظه های تابشی با استفاده از الگوریتم تکامل تدریجی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
11 موقعیت و تعداد بهینه گرم کن ها در یک محفظه با محیط واسط جذب کننده ، صادرکننده و منحرف کننده غیرهمگن خطی به وسیله الگوریتم ژنتیک میکرو (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک