دکتر مهدی ضیائی

دکتر مهدی ضیائی مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی ضیائی

Dr. Mahdi Ziaei

مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش دلفی درتعیین اولویت معیارهای موثر درکاربری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
2 استفاده از سنجش از دور جهت آشکارسازی پوشش گیاهی و بررسی و پایش تغییرات طیفی آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 انرژی زیست توده و محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
4 بررسی کاربرد قابلیتهای داده های سنجش از دور در نظام برنامه ریزی کالبدی و زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
5 طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل فازی (مطالعه موردی: محل دفن زباله شهر بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدلهای فازی ، ژنتیک و وزن های نشانگر مبتنی بر توسعه پایدار(مطالعه موردی شهر بیرجند) (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
7 مروری بر ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست