دکتر لیلا طالب زاده شوشتری

دکتر لیلا طالب زاده شوشتری استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر لیلا طالب زاده شوشتری

Dr. Leila Talebzadeshoshtari

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیاد بخشی نظریه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
2 مدیریت بهینه منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
3 مدیریت بهینه منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
4 مطالعه کیفی مهارت های مورد نیاز معلمان برای اجرای موفق آموزش فراگیر (نمونه مورد مطالعه: معلمان شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
5 ویژگیهای روانسنجی مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه بر اساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر معلولیت بر اضطراب اجتماعی معلولان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
2 خوش بینی آموزشی معلمان: مفاهیم، علل، پیامدها و راهکارها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
3 خوشبینی تحصیلی دانش آموز ان: مفاهیم، علل، پیامدها و راهکارها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
4 رابطه خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه