دکتر رحمت اله مرزوقی

دکتر رحمت اله مرزوقی استاد تمام مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه شیراز

دکتر رحمت اله مرزوقی

Dr. Rahmatolah Marzooghi

استاد تمام مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی (میزان قابلیت تحقق، اجرا و سودمندی) برنامه درسی آموزش پیشگیری از HIV/ AIDS برای مربیان بهداشت مدارس متوسطه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 65
2 ارزیابی تربیت دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه: مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 2
3 ارزیابی مولفه های کارآفرینی در برنامه درسی تجربه شده دانشجویان دانشگاه کابل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
4 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی وچابکی سازمانی در دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با استرس علمی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 4
6 بررسی رابطه ویژگیهای فردی و تجارب دانشجویان با دستاوردهای آنان از تحصیل در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 11
7 بررسی روابط بین فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: نقش واسطه گری توانمندی نگارش علمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 47
8 بررسی میزان انطباق آموخته‌های دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه با الگوی پیشنهادی نظریه تربیت دینی فضامندبومی-جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 3
9 برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 13
10 تأثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانشجویان: بررسی نقش واسطه ای رویکردهای مشارکت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
11 تحلیل و نقد نظری و روششناختی اسناد تحول بنیادین آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 2
12 تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 2
13 تربیت مدنی از دیدگاه اسلام: رویکردی به پرورش سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 1
14 توسعه الگوی آموزشی تفکر ریزوماتیک و تاثیر آن در پرورش خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
15 توسعه و اعتبار یابی الگوی تعاملی آموزش خلاقیت در درس علوم تجربی دوره اول متوسطه و تاثیر آن بر پرورش خلاقیت دانش آموزان: مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 2
16 چارچوب مشارکت معلمان در نظام برنامه ریزی درسی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 13، شماره: 1
17 درآمدی بر تعلیم و تربیت و مبانی آن از دیدگاه غزالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
18 روش‌شناسی گذار پارادایمی برای تبیین دانشگاه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 1
19 ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 18
20 ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه های درسی نال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 46
21 سیمای مهدویت در برنامه های آموزشی مدارس: رویکردی به فلسفه تربیتی انتظار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 7
22 طراحی برنامه درسی سواد حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 63
23 طراحی چارچوب ارزشیابی برنامه درسی جدید زبان انگلیسی دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 62
24 فلسفه تربیتی انتظار: رویکردی به نقش مدارس در تربیت نسل منتظر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 43
25 مبانی و روش های تربیت عقلانی از منظر متون اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 5
26 نقش جو اخلاقی در پیش بینی انسجام سازمانی: سهم واسطه گری تخطی فناورانه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوی مطلوب یادگیری الکترونیکی در آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاران بیمارستان های شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
3 امکان سنجی کاربرد مدیریت عملکرد از دیدگاه مدیران و کارمندان شرکت گاز استان فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
4 بررسی ادراک معلمان از فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدارس ابتدایی شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
5 بررسی انتقادی تحقیقات مرتبط با تربیت شهروندی در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 بررسی و ارائه الگوی فراشناخت برای برنامه درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
7 بررسی و تحلیل خوانایی محتوای کتاب بخوانیم پایه ششم ابتدایی بر مبنای کارن گلانز و طبقه بندی بلوم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 برنامه ی درسی پنهان دررهگذرجهانی شدن و بومی ماندن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
9 برنامه ی درسی تربیت دینی پیشرو درعصرجهانی شدن: مبنای نظری برای نظام آموزش و پرورش عمومی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
10 تبیین روح از منظر اسلام و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
11 تبیین عقل از منظر اسلام و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
12 تمرکز و عدم تمرکز در نظام آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
13 توانمندسازی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند: یک مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
14 توسعه پژوهشهای بینرشتهای در آموزش عالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
15 توسعه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی های حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
16 جهانی شدن وضرورت تحول درروش های یاددهی یادگیری مبتنی بررویکردهای فراشناختی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
17 رابطه بین تزکیه و تعلیم: تقدم، تأخر، معیت یا ... (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
18 روش شناسی تبیین پارادایم معنوی برای دانشگاه "پایدار" (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
19 روش های تربیتی کودک از منظر قرآن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 رویکردی به تربیت دل از منظر متون اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
21 رویکردی به نقشآفرینی نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی در توسعه مهارتهای عمومی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
22 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی : رویکردی نو به آموزش حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
23 کارکردها و دلالت های تربیتی عقل از منظر متون اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
24 کاهش دلهره دانش آموزم نسبت به سنجش درس ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
25 مبانی و چارچوب برنامه درسی خلاق مبتنی بر ICT در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
26 محتوای برنامه درسی آموزش پیشگیری از اچ ای وی ( ایدز) برای مربیان بهداشت ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
27 نقد راهنمای برنامه درسی دینی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها