دکتر مسعود حسین چاری

دکتر مسعود حسین چاری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر مسعود حسین چاری

Dr. Masood Hosseinchari

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکردهای نظریه انتخاب و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و دشواری تنظیم هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 2
2 بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی - اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 20
3 بررسی زمینه های خشونت (علیه زنان) در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 1
4 بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب آوری خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی مفهوم و مدلول شرم: مقایسه ی برخی از مهمترین دیدگاه های روان شناختی با یک دیدگاه الهیاتی-اخلاقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 8، شماره: 20
6 بررسی نقش واسطه ای ارزش تکلیف در رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی و اهمالکاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 21
7 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
8 پیش بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت گیری هدف: نقش واسطه گری احساسات شرم و گناه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 41
9 پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس مهارت های ارتباطی با واسطه باورهای خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
10 پیش بینی میزان اهمال کاری تحصیلی براساس راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 4
11 تاثیر ادراک دشواری کار بر کیفیت زندگی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 1
12 تاثیر دشواری کار زنان شاغل و هم کاری همسران در امور منزل بر رضایت از روابط زناشویی و اختلال های رفتاری فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 6، شماره: 1
13 تاثیرزمینه های تحصیلی دانشگاهی،علوم دینی وهنری برهوش معنوی؛کوششی درراستای رواسازی و پایایی سنجی مقیاس هوش معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
14 تبیین دلزدگی تحصیلی بر مبنای ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
15 تعامل معلم- دانش آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری جهت گیری هدف (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
16 دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 61
17 رابطه سوگیری های خودکارآمدی ریاضی با انگیزش، عواطف و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 24
18 رابطه وضعیت های هویت و مهارت های ارتباطی در دانش آموزان دبیرستانی عشایری و شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 9
19 سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه ای ابعاد خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 32
20 شاخص های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 22
21 شاخص های روانسنجی مقیاس نگرش به خواندن برای دانش آموزان استعداد درخشان و عادی دوره ی راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
22 نسخه ای کوتاه شده و ایرانی ازآزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا -2 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 3
23 ویژگیهای روان سنجی مقیاس کنترل عمل (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
24 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سرمایه روانشناختی تحصیلی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تعلیم و تربیت اسلامی با تکیه بر نگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
2 ارتقاء سلامت روان: پیش بینی خودکنترلی براساس نگرش مذهبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
3 بررسی ادراک دانشجویان متاهل از مشکلات زندگی، با نگاهی به ازدواج های دانشجویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
4 بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس ادراک از جو مدرسه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
5 پیش بینی شادی براساس مولفه های هوش معنوی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
6 پیش بینی نگرش ها در باب کودک آزاری با توجه به جنسیت ،سن،درآمد و تحصیلات (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
7 پیشبینی تابآوری خانواده بر اساس خودتنظیمی عمومی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
8 تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده براعتیاد براینترنت دردانشجویاندانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
9 تاثیر رشته تحصیلی بردیدگاه دانشجویان پیرامون رابطه خانواده ودانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
10 تحلیل نامه 31 نهج البلاغه با رویکرد استنتاجی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
11 جهت گیری درونی بیرونی مذهبی و تاب آوری روانشناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
12 خود کنترلی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
13 خودتنظیمی در هیجان، نمود خودکنترلی؛ آیا تحصیل در دانشگاه نقش دارد؟ (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
14 دانشجویان، عقلانیت و گرایش به خرافات؛ کوششی در راستای رواسازی و پایایی سنجی یک ابزار (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
15 دیدگاه والدین درباره چیستی، علل، کارآمدی و راهکارهای جایگزین تنبیه درتربیت فرزندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
16 رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با اهمالکاری تحصیلی (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
17 عقلانیت در آینه مرگ اندیشی: نگاهی به معارف اسلامی و کوششی برای سنجش تجربی (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
18 مسئولیت پذیری اجتماعی به منزله جلوه ای ازعقلانیت: تلاشی برای کنکاش درنقش دانشگاه (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
19 مقایسه میزان تمایل به اعتیاد در دانشجویان پسر با هسته کنترل درونی و بیرونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 نسبت تعلیم و تربیت با آزادی در اسلام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت