دکتر بهرام جوکار

دکتر بهرام جوکار عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر بهرام جوکار

Dr. Bahram Jokar

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هیجان خشم و سبک های شناختی بر فرایند تصمیم گیری با واسطه گری تمایلات فراشناختی: ارایه مدلی یکپارچه در تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
2 ارائه مدل علی برای شادی براساس ابعاد هویت با واسطه جهت گیری هدف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 2
3 بررسی مفهوم و مدلول شرم: مقایسه ی برخی از مهمترین دیدگاه های روان شناختی با یک دیدگاه الهیاتی-اخلاقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 8، شماره: 20
4 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس شرم دردانشجویان دانشگاه شیراز وعلوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
5 پیش بینی تاب آوری تحصیلی و هیجانی بر مبنای عوامل روان شناختی، خانوادگی و اجتماعی: مقایسه نیمرخ پیش بینی ابعاد تاب آوری هیجانی و تحصیلی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 4
6 پیش بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت گیری هدف: نقش واسطه گری احساسات شرم و گناه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 41
7 پیش بینی شادکامی بر مبنای احساس شرم و گناه: بررسی نقش تعدیل گری جنسیت (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 2
8 تعامل معلم- دانش آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری جهت گیری هدف (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
9 رابطه معنویت و نظم جویی شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 48
10 نوستالژی و هویت اخلاقی: یک مدل تسهیل گر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 4
11 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سرمایه روانشناختی تحصیلی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه مولفههای دلبستگی والدین و همسالان و احساس شرم و گناه در دانشآموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 تاریخچه، اهداف، ضرورت و ویژگی های پژوهش کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 رابطه انسجام و اقتدار خانواده با هویت اخلاقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 نظریه پردازی داده بنیاد راهکاری برای تولید نظریه در علوم تربیتی و روانشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 نقش جهتگیری هدف، خودکارآمدی و خودنظمبخشی در پیشبینی عملکرد یادگیری زبان دوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
6 هویت معنوی: بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده