دکتر بهرام جوکار

دکتر بهرام جوکار عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر بهرام جوکار

Dr. Bahram Jokar

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هیجان خشم و سبک های شناختی بر فرایند تصمیم گیری با واسطه گری تمایلات فراشناختی: ارایه مدلی یکپارچه در تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
2 اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغزی ترانس کرانیال بر تصمیم گیری اخلاقی و رفتار اخلاقی نوجوانان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 6
3 اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکردهای آموزش ارتباطی و دستور - ترجمه بر درگیری تحصیلی دانش‎آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 4
4 ارائه مدل علی برای شادی براساس ابعاد هویت با واسطه جهت گیری هدف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 2
5 ارتباط مولفه های هیجانی و شناختی شادی با موفقیت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 1
6 ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 3
7 Differential relationship between Components of Attachment (parent and peer) in predicting emotional experiences of Shame and Guilt Feelings in male and female adolescents (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 11، شماره: 4
8 بررسی رابطه جهت گیری های مذهبی اسلامی با ابعاد هویت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 8، شماره: 1
9 بررسی رابطه معنویت و احساس شرم و گناه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 14
10 بررسی رابطه ی بین تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 13
11 بررسی متغیرهای خانوادگی و فردی در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی مفهوم و مدلول شرم: مقایسه ی برخی از مهمترین دیدگاه های روان شناختی با یک دیدگاه الهیاتی-اخلاقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 8، شماره: 20
13 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس شرم دردانشجویان دانشگاه شیراز وعلوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
14 پیش بینی تاب آوری تحصیلی و هیجانی بر مبنای عوامل روان شناختی، خانوادگی و اجتماعی: مقایسه نیمرخ پیش بینی ابعاد تاب آوری هیجانی و تحصیلی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 4
15 پیش بینی تصمیم گیری تحلیلی توسط هیجان شادی و ابعاد سبک های شناختی با واسطه گری تمایلات فراشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
16 پیش بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت گیری هدف: نقش واسطه گری احساسات شرم و گناه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 41
17 پیش بینی شادکامی بر مبنای احساس شرم و گناه: بررسی نقش تعدیل گری جنسیت (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 2
18 پیش بینی مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 10
19 تاثیر آموزش و تقویت بر تصمیم‎گیری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 46
20 تاثیر فراخوانی خاطرات نوستالژیک بر متغیرهای تعادل حیاتی (روانی و جسمانی) در میان بیماران قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 4
21 تحول مفهوم عامل انسان و غیر انسان بر مبنای نظریه ذهن: بررسی چگونگی اسناد باورهای غلط به انسان، خدا، فرشته و جادوگر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 28
22 تعامل معلم- دانش آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری جهت گیری هدف (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
23 خلاقیت در کودکان: بررسی مدل علی کنترل ادراک شده، سبک های انگیزشی و خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 3، شماره: 12
24 رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 3، شماره: 3
25 رابطه خودارزیابی مرکزی و خودناتوان سازی تحصیلی با واسطه هیجان های تحصیلی: مدل یابی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
26 رابطه شادی و شیوه های گزینش (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 3
27 رابطه معنویت و نظم جویی شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 48
28 رابطه ویژگی های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 6، شماره: 1
29 رابطه هدف گرایی و شادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 5
30 رابطه ی ذهن آگاهی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای سرزندگی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 10، شماره: 3
31 رابطه ی سبک های هویت و شادی در دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 11
32 رابطه ی علی ادراک دلبستگی و آسیب پذیری شخصیت با احساس تنهایی در دوره ی نوجوانی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 19، شماره: 1
33 ساخت و اعتباریابی مقیاس فراحافظه برای نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 6، شماره: 3
34 طراحی بسته آموزشی رشد عزت نفس بهینه مبتنی بر ذهن آگاهی و تاثیر آن برکاهش خشم و نشخوار خشم (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
35 کمال گرایی، مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 23
36 کیفیت رابطه معلم-دانش آموز در بافت مدرسه: یک پژوهش مردم نگارانه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 64
37 مدل یابی علی تاب آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله ای و تنظیم شناختی هیجانات (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 1
38 معنا داری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 6، شماره: 2
39 مقایسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تیزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شیراز (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 1، شماره: 2
40 نقش واسطه ای خودناتوان سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 3
41 نوستالژی و هویت اخلاقی: یک مدل تسهیل گر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 4
42 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سرمایه روانشناختی تحصیلی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه مولفههای دلبستگی والدین و همسالان و احساس شرم و گناه در دانشآموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 تاریخچه، اهداف، ضرورت و ویژگی های پژوهش کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 رابطه انسجام و اقتدار خانواده با هویت اخلاقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 رابطه خودهای ممکن و تعهد تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای امید تحصیلی (دریافت مقاله) سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی
5 نظریه پردازی داده بنیاد راهکاری برای تولید نظریه در علوم تربیتی و روانشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 نقش جهتگیری هدف، خودکارآمدی و خودنظمبخشی در پیشبینی عملکرد یادگیری زبان دوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
7 هویت معنوی: بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده