دکتر ملوک خادمی اشکذری

دکتر ملوک خادمی اشکذری دانشیار روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

دکتر ملوک خادمی اشکذری

Dr. Molook Khademi

دانشیار روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مهارت های اجتماعی از راه بازی های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
2 اثر بخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش و حافظه ی کاری کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 41
3 اثرآموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ابعاد بهزیستی روان شناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
4 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر آموزه های دینی بر خوش بینی و سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 3
5 اثربخشی بسته های آموزشی بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 30
6 ارزشیابی از امکانات، برنامه ها و کارکرد های آموزش کاران آموزشگاه های شبانه روزی دوره ی راهنمایی تحصیلی استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 22
7 The effectiveness of parent-centered meta-emotional education on aggression and disruptive behaviors in preschool children (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی آموزش نوشتن در کتاب های درسی آموزش فارسی و نگارش دوره ابتدایی برمبنای رویکرد فرآیندمحور و برنامه قصد شده (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 32
9 بررسی رابطه بین سبک شناختی و ابعاد انگیزشی، رفتاری و شناختی اطلاع جویی در دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 3
10 بررسی رابطه ی شیوه های فرزندپروری والدین با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 4
11 بررسی سودمندی یک دوره آموزش تغذیه به منظور کاهش وزن، افزایش آگاهی تغذیه ای، تغییرنگرش مربوط به مصرف غذا و افزایش انگیزه برای زندگی سالم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 1
12 بررسی عوامل فردی خطرساز در سوء مصرف انواع مواد مخدر در میان دانش آموزان در معرض خطر دوره متوسطه (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 2
13 بررسی قصه گویی قرآن به عنوان روشی فعال در آموزش اخلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 20
14 بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف مثبت و منفی با اضطراب مرگ و خستگی مزمن در پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 6، شماره: 2
15 تاثیر خوش بینی آموخته‎شده بر انگیزش پیشرفت و تاب آوری تحصیلی نوجوانان دختر. (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 2
16 تاثیر یادگیری تلفیقی بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 6
17 تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تاکید بر برنامه درسی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 7
18 تدوین بسته ی آموزشی تقویت کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بازداری پاسخ و تنظیم هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 66
19 توان پیشبین ترکیبی هوشهای چندگانه، وکسلر و هیجانی برای کارکرد آموزشی دانشآموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
20 رابطه ابعاد فرزندپروری با تاب آوری تحصیلی: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در فرزندان نوجوان خانواده های جانباز (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 61
21 رابطه ابعاد فرزندپروری با تاب آوری تحصیلی: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در فرزندان نوجوان خانواده های جانباز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 61
22 رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای تعلل ورزی، خودتنظیمی و خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
23 رابطه ی کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 1
24 ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش یادگیری به کمک همسالان (PAL) دانش آموزان هنرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
25 ساخت و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مهارت های اجتماعی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مولفه های مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دیرآموز (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 43
26 شیوه های آموزش بر پایه تفکر در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 2، شماره: 2
27 طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و امکان سنجی آن بر ابعاد تاب آوری روانی زوجین با تعارض زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 31
28 طراحی و آزمودن الگویی از اثر ساختار هدف مدرسه بر ساختارهای انگیزشی دانش آموزان با درنظرگرفتن نقش واسطه ای حمایت ادراک شده از سوی معلم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
29 کارآفرینی در آموزش دانشگاهی: مطالعه موردی ارزشیابی دانشگاه الزهرا با تاکید بر شبکه های تعاملی و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 64
30 کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری از راه آموزش بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 3
31 مدیریت بهینه منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
32 مدیریت بهینه منابع انسانی نخبه با بررسی نیازها، موانع و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
33 مقایسه اثربخشی آموزش فرا هیجانی والد محور و بازی درمانی خانواده محور بر کاهش رفتارهای مخل کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
34 مقایسه کارکرد اجرایی (توجه) و عملکرد روانی- حرکتی در کودکان مهدکودک های مبتنی بر مشارکت و مهدکودک های سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 5
35 مقایسه ی انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقاطع مختلف شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 2
36 واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری تربیت دینی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 38
37 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کنجکاوی معرفتی علاقه/محرومیت I/D-YC در کودکان ۵ تا ۹ ساله شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش تحلیل رفتار متقابل و ابعاد بهزیستی روانشناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
2 اثربخشی آموزش مبانی نظریه انتخاب بر هوش اخلاقی معلمان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
3 اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر عوامل خطرساز فردی سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
4 اثربخشی بسته های آموزشی بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
5 بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس با تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
6 بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری از راه آموزش بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
7 تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر پذیرندگی اجتماعی دانشآموزان شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 تحلیل محتوای کتاب های فارسی دوره آموزش ابتدایی براساس مولفه های مهارت های زندگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
9 چرا اخیرا زنان نیز معتاد می شوند : مروری بر عوامل روانی اعتیاد زنان شوهر دار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
10 رابطه استراتژیهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
11 رابطه بین ابعاد دینداری با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستان های دولتی شهر کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
12 رابطه بین سبکهای دفاعی با ویژگیهای شخصیتی و سبکهای اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
13 رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با شادکامی و سلامت روان دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
14 کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری از راه آموزش بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
15 گسترش فرهنگ کنترل پرخاشگری با روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
16 مرور مداخلات انجام شده با هدف تقویت کارکردهای اجرایی و مهارتهای هیجانی-اجتماعی کودکان پیش دبستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
17 مقایسه سبک های فرزندپروری زنان شاغل و خانه دار با توجه به سطح تحصیلات (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش
18 مقایسه سلامت روانی و شادکامی دانش آموزان مدارس طبیعت و مدارس عادی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
19 نقش مهارت های زندگی والدین در کارکرد خانواده و عملکرد تحصیلی فرزندان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
20 هوشمند سازی مدارس راهی برای بهبود مهارت های تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی