دکتر فاطمه طاهرپور

دکتر فاطمه طاهرپور استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

دکتر فاطمه طاهرپور

Dr. Fatemeh Taherpour

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل رابطه بین رهبری اصیل و سایش اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی وفاداری سازمانی (مورد مطالعه: معلمان دوره متوسطه) (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
2 تحلیل رابطه خودکارآمدی و نشاط کاری با نقش میانجی امیدواری در معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 3
3 رابطه بین سایش اجتماعی و هم آفرینی با نقش میانجی عزت نفس سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های برتر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 1
4 طراحی مدل توسعه آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت های منطقه ای: مطالعه موردی، صنعت معدن در حرفه کارگران معدن (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 8، شماره: 31
5 طراحی و اعتباریابی سنجه اندازه گیری هم آفرینی در دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 1
6 نقش امیدواری در عزت نفس با میانجی شادکامی در بین دانش آموزان دختر و پسر سال آخر دوره متوسطه دوم شهر بیرجند (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 8
7 نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی گری امید (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
8 نقش سرمایه روان شناختی در رفتار نوآورانه، با میانجی گری نشاط کاری معلمان ابتدایی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
9 نقش میانجی عزت نفس سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 16، شماره: 4
10 نقش نشاط کاری در رفتار نوآورانه با توجه به میانجی گری سرمایه روان شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی در آموزش وپرورش (ماهیت، ابعاد و مدل ها) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
2 تحلیل رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های روحیه کارآفرینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
3 تحلیلی بر نقش کارتیمی در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
4 تربیت شهروند جهانی در مدرسه (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
5 خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ( نگاهی به نقش دانشگاه) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
6 دیالوگ، حلقه مفقوده فرهنگ دانشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
7 رفتارشهروندی سازمانی معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی
8 روش تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
9 رهبری آینده نگر و توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
10 رهبری پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
11 صلاحیت دیجیتال معلمان، مفاهیم و چارچوب ها: مروری بر مطالعات انجام شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
12 ضرورت آینده پژوهی در عصر جهانی شدن آموزش (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
13 موانع ساختاری تعامل سازنده صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
14 نقش آموزش الکترونیک در بهبود کیفیت آموزش مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
15 نقش امیدواری در شادکامی دانش آموزان سال آخر متوسطه دوره دوم شهر بیرجند (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 هم آفرینی در دانشگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا