دکتر نادر حاجلو

دکتر نادر حاجلو گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

دکتر نادر حاجلو

Dr. Nader Hajloo

گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب پذیری های بادوام و دلزدگی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق: نقش میانجی رویدادهای استرس زا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 2
2 اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر حساسیت اضطرابی و نگرانی زنان مبتلا به اختلال پانیک (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 1
3 اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در بهبود عملکرد ریاضیات و خواندن دانش آموزان دارای حساب نارسایی و نارسا خوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 3
4 اثر بخشی درمان هیپوونتلاسیون بر حساسیت اضطرابی و پردازشهیجان زنان مبتلا به اختلال پانیک. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 38
5 اثربخشی آموزش تفکر نقادانه بر خطاهای شناختی بینفردی و معنای تحصیل در دانشجویان رشتۀ پزشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 2
6 اثربخشی آموزش رفتارهای خودمراقبتی بر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و کنترل هموگلوبین A۱C بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 66
7 اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر اهمال کاری دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 4، شماره: 15
8 اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش آموزان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 0
9 اثربخشی توانمندسازی خانواده برتغییرجوعاطفی خانواده وپیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
10 اثربخشی حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص: یک مطالعه فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 4
11 اثربخشی درمان پویشی کوتاه مدت با رویکرد همدلانه و تعدیل کننده اضطراب بر ابرازگری هیجانی و خودانگاره دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 2
12 اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر آموزش والدین بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری دانش آموزان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 9، شماره: 4
13 اثربخشی درمان هیپوونتلاسیون بر علائم پانیک و نگرانی زنان مبتلا به اختلال پانیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 56
14 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری نوجوانان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 1
15 اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر مولفه های بهزیستی اجتماعی زوجین دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 45
16 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
17 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
18 اثربخشی مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر خودمهارگری، سبک های خوردن و شاخص توده بدنی در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 24
19 اثربخشی نوروفیدبک بر ناقرینگی الگوی فعالیت امواج آلفا در قطعه پیشانی، عملکرد اجرایی و شدت علایم در بیماران افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
20 اعتباریابی مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 10، شماره: 3
21 انگیزه های استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 10
22 Comparing the Effectiveness of Mindfulness Meta-Cognitive Therapy vs Transcranial Direct Current Stimulation in People With General Anxiety Disorder (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 2
23 Comparison of early parental death, ADHD, and precarious employment among adults with and without history of suicide attempt (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 12، شماره: 1
24 Compression of Cognitive Flexibility and Adjustment of Students with Developmental Coordination Disorder (DCD) and Typically Developing Students (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 10، شماره: 3
25 Death Awareness an Awakening Experience: Two Studies on Death Anxiety and Valuation of Extrinsic Aspirations (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 10، شماره: 4
26 Group Family Psycho-Education on Of Caregivers of Patients with Bipolar Disorder (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 8، شماره: 3
27 Impact of Mental Imagery Training on the Upper Limb Functions and Motor Skills in Children with Cerebral Palsy (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 2
28 Perfectionism effect on pride and self-esteem experience (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 7، شماره: 2
29 Pilot Study of Reliability and Validity of Causal Dimension Scale (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 1
30 Psychometric properties of adult separation anxiety disorder questionnaire in students (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 12، شماره: 1
31 The Effect of Reciprocal Imitation Training on the Function of Upper Limbs and Motor Skills of Children with Cerebral Palsy (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 2
32 The Effectiveness of Empathic Dynamic Psychotherapy and Anxiety-Regulating Psychodynamic Therapy in Treating Adult Separation Anxiety Disorder (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 3
33 The Effectiveness of Family Empowerment on Psychological Disturbance and Emotional Expression in Adolescents with Substance Dependent Parents (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 2
34 The Effectiveness of Group Family Psycho-Education on Perceived Stress of Bipolar Patients Care Givers (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 8، شماره: 4
35 The effectiveness of group poetry therapy an improving happiness in chronic schizophrenic patients (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 4، شماره: 13
36 The personality dimensions and sense of coherence in individuals with and without gender dysphoria (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 22، شماره: 5
37 The relationship of perfectionism, self-efficacy, conscientiousness and stress with procrastination (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 6، شماره: 4
38 The role of brain/behavioral systems in prediction of clinical psychological symptoms in cancer patients (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 1، شماره: 2
39 The Role of Emotion Failures and Social Well-being in Predicting Violence Against Women (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 1
40 The role of mental adjustment dimensions and disease stage in predicting cancer-related fatigue (CRF) in patients with cancer (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 5، شماره: 16
41 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 3
42 بررسی ارتباط بین سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری، دشواری در تنظیم هیجانی و کمرویی با اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان بهنجار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 6
43 بررسی ارتباط هوش اجتماعی و اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرستان های مراغه و بناب در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 4، شماره: 3
44 بررسی رابطه بین خلاقیت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 3
45 بررسی شاخص های تعیین کننده مفهوم شادی در طراحی پاتوق های شهری محدوده مورد مطالعه: منطقه یک شهر اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 6، شماره: 10
46 بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 1
47 بررسی نقش بهزیستی روان شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی استحکام روانی دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 23
48 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه سنجش جامع فرایندهای درمان پذیرش و تعهد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 11
49 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنام هی مشکلات یادگیری کلورادو (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 1
50 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان (فرم هایدلبرگ) (HFERST) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 17، شماره: 1
51 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نشخوار اشتباه (کمال گرایی شناختی) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 17، شماره: 1
52 بررسی ویژگی­ های روان ­سنجی مقیاس فوبیای کرونا (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 6
53 پیش بینهای وضعیتهای هویتی د ر بین د انشجویان؛ نقش شخصیت عامل، سرمایه اجتماعی، هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی د ر پیش بینی هویت (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 20، شماره: 78
54 پیش بینی اختلال پرخوری در زنان: نقش عوامل درون فردی و فشارهای اجتماعی برای داشتن بدنی ایده‌آل (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 41
55 پیش بینی افکار خودکشی بیماران افسرده بر اساس حس انسجام، سیستم های مغزی-رفتاری و سبک های اسنادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 48
56 پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش جویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۷ بر اساس ابعاد چشم انداز زمان) نقش میانجی امید به زندگی:( یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 18، شماره: 7
57 پیش بینی شادکامی بر اساس سبک پردازش هویت (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 2، شماره: 7
58 پیش بینی کننده های شخصیتی اشتیاق شغلی دبیران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 22
59 پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 2
60 تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر اجتناب تجربه ای و نگرانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 4
61 تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس دلسوزی برای زندگی دیگران (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
62 رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 11
63 رابطه اضطراب مرگ با روش های مقابله مذهبی، سبک های دلبستگی به خدا و عمل به باورهای دینی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 15
64 رابطه بین وابستگی به موبایل، سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی و راهبردهای کنار آمدن در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 12، شماره: 49
65 رابطه تاثیر سبک های دلبستگی بر کمال گرایی مثبت و منفی، خشم و سازگاری هیجانی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 4
66 رابطه خلاقیت، وظیفه شناسی، جنبه های انگیزشی و نگرشی زمان با مدیریت زمان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 4
67 رابطه عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی با سلامت عمومی و شیوه های مقابله در سربازان وظیفه (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 16، شماره: 4
68 رابطه فعالیت اقتصادی- اجتماعی با کاهش مشکلات روان شناختی جانبازان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 2
69 رابطه کیفیت زندگی، شادکامی، حمایت اجتماعی با بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 50
70 رواسازی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسش نامه فرسودگی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 12، شماره: 46
71 سهم تعارض نقش جنسیتی در پیش بینی سلامت روانی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
72 شیوع داغدیدگی آسیب زا و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان ایرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
73 طراحی و آزمون مدل ساختاری اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و باورهای فراشناختی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 4
74 طراحی و آزمون مدل ساختاری اعتیاد به بازی های آنلاین براساس سیستم های مغزی-رفتاری: نقش میانجی گر همجوشی شناختی و اجتناب تجربه ای (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 11، شماره: 2
75 طراحی و آزمون مدل ساختاری اعتیاد به بازی های برخط بر اساس بدرفتاری روان شناختی دوران کودکی با نقش میانجی همجوشی شناختی: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 22، شماره: 10
76 طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی یکپارچه نگر مبتنی بر آموزه های دینی- روان شناختی با رویکرد اسلامی بر تعدیل بحران هویتی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 4
77 عملکرد خانواده اصلی، تمایز یافتگی خود و دلبستگی به خدا در دانشجویان با و بدون شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 46
78 فراتحلیل اثربخشی آموزش خانواده جهت تغییر رفتار کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
79 قدرت آزمون تداعی های ناآشکار در سنجش نگرش های اجتماعی ناآشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 3، شماره: 5
80 مدل معادلات ساختاری سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده درآشفتگی روانشناختی با نقش میانجی گری نارضایتی از تصویر بدن در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 3، شماره: 4
81 مدل یابی علی خلاقیت بر مبنای بهزیستی روان شناختی با نقش میانجی خودکارآمدپنداری میان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 2
82 مدل یابی علی فوبی اجتماعی دانش آموزان براساس هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی، عزت نفس و کمرویی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 3
83 مدل یابی علی کیفیت زندگی معلمان براساس هوش هیجانی، خشم و احساس خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 4
84 مدل یابی عود مصرف مواد بر اساس تصمیم گیری پرخطر، سوء گیری توجه و حساسیت به پاداش: با نقش میانجی ولع مصرف: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 7
85 مدل یابی گرایش دانش آموزان به فضای مجازی برمبنای عوامل فردی، زمینه ای و محیطی: ارزیابی پیامدهای روان شناختی آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 44
86 مقایسه ابعاد عشق ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 1
87 مقایسه اثر بخشی آموزش آنلاین تنظیم هیجان و تاب آوری بر کنترل خشم دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 19، شماره: 4
88 مقایسه اثربخشی آموزش های همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی و علائم اختلال دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 4
89 مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و بدنی بر علائم اختلال بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی با مدل های آمیخته (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 6
90 مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و بدنی بر علائم اختلال بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی بدن (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 25، شماره: 4
91 مقایسه اثربخشی آموزشهای همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
92 مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و راهبردهای یادگیری چند حسی بر عملکرد خواندن دانش آموزان دو زبانه دارای اختلال نارسا خوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 3
93 مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت و درمان متمرکز بر هیجان بر تحمل ابهام و حساسیت به تهدید در زنان متاهل مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
94 مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت و درمان متمرکز بر هیجان بر همجوشی شناختی و صمیمیت جنسی در زنان متاهل مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 69
95 مقایسه اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت با رویکرد همدلانه و تعدیل کننده اضطراب بر کاهش نشانه ها و مکانیسم های دفاعی دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 1
96 مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج درمانی روایتی بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوجین متعارض (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 34
97 مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر و آموزش یکپارچه شایستگی های هیجانی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
98 مقایسه بدکارکردی های نوروسایکولوژیک در بیماران مرد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار شهر اردبیل در سال ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 16، شماره: 1
99 مقایسه تاثیر هوش شخصی و هوش بدنی بدنی بر علایم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 3
100 مقایسه تجربه غرقگی و ذهن آگاهی در دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) مجله مشاوره مدرسه دوره: 2، شماره: 3
101 مقایسه خودناتوان سازی تحصیلی، درد ذهنی و دوجین کثیف در دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در روان درمانی کودک و نوجوان دوره: 2، شماره: 1
102 مقایسه رفتارها ی خودتنظیمی و فراخلق در دانش آموزان با و بدون اضطراب جدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 3
103 مقایسه سواد سلامت، انعطاف پذیری روان شناختی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
104 مقایسهی سبکهای یادگیری، ویژگیهای شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 4
105 نقش استرس ادراک شده، هیجان خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 16
106 نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیش­بینی ولع افراد مصرف‌کننده مواد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 7، شماره: 2
107 نقش حس عاملیت و ویژگی های انحرافی شخصیت در پیش بینی گرایش به اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 2
108 نقش خودکارآمدی ترک، ولع مصرف و سوگیری توجه در پیش بینی عود افراد مبتلا به سوء مصرف متامفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 4
109 نقش ذهن آگاهی و امید به زندگی در پیش بینی ابعاد چشم انداز زمان در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 31
110 نقش مرحله ی بیماری، ادارک بیماری ، نیازهای برآورده نشده و خستگی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 19
111 نقش میانجی هیجان خواهی در رابطه بین چشم انداز زمانی با اعتیاد به بازی های ویدئویی-رایانه ای در بین دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 13، شماره: 1
112 ویژگی های روا نسنجی نسخه ایرانی فرم کوتاه مقیاس اشتیاق شغلی اوترچتUWES-9 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 2
113 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه فرسودگی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
114 همبسته های تعارض نقش جنسیتی دانشجویان: تعارض نقش جنسیتی می تواند بهزیستی روان شناختی را پیش بینی کند (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 18، شماره: 1
115 همبسته های روانشناختی وزن بدن: آیا از روی ویژگی های روانشناختی می توان لاغری و چاقی را پیش بینی کرد؟ (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 2
116 همبسته های هویت یابی فردی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش شناختی - رفتاری بر حساسیت اضطرابی زنان باردار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
2 اثربخشی تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای (tDCS) بر حافظه کلامی کودکان مبتلا به کم - توان ذهنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی
3 ارتباط حس انسجام با شدت علایم در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
4 ارتباط سیستم های مغزی رفتاری با شدت علایم در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
5 ارتباط صفات تاریک شخصیت با کیفیت روابط زوجین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
6 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درد و پذیرش درد افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس : مطالعه مروری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای فراتشخیصی
7 بررسی میزان شیوع صرع و عوامل مرتبط با آن در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 پیش بینی اختلال پرخوری در زنان: نقش عوامل درون فردی و فشارهای اجتماعی برای داشتن بدنی ایده آل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
9 پیش بینی افسردگی فرزندان براساس سبک های فرزندپروری والدین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
10 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سایکوپاتی و ماکیاولیسم در دانشجویان متاهل دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
11 پیش بینی نگرش به خیانت بر اساس سایکوپاتی و ماکیاولیسم در دانشجویان متاهل دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
12 رابطه بین سرعت پردازش اطلاعات با حافظه کلامی در کودکان مبتلا به اختلال کم توانی ذهنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی
13 رابطه تنظیم هیجان شناختی با علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
14 رابطه سلامت روان با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان شهرستان تالش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
15 رابطه سیستم های مغزی/ رفتاری با علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
16 رابطه صفات تاریک شخصیت با اسنادهای ارتباطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
17 رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان شهرستان تالش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
18 رابطه کیفیت زندگی، شادکامی، حمایت اجتماعی با بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
19 رابطه کیفیت زندگی، شادکامی، حمایت اجتماعی با بهزیستی ذهنی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
20 رابطهی نیازهای برآورده نشده با ابعاد سازگاری ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
21 سبک های فرزند پروری، والدگری و اجتماعی کردن فرزندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی
22 شیوع نقص توجه- بیش فعالی در بین دانش آموزان ابتدایی شهرستان گنبد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
23 مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زنان با و بدون کیست تخمدان (PCOS) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
24 مقایسه انگیزه پیشرفت، مهارت های اجتماعی و شایستگی اخلاقیورزشکاران رزمی و غیر رزمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
25 مقایسه تجربه غرقگی و ذهنآگاهی در دانش آموزان کاربر و غیرکاربر بازیهای رایانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
26 مقایسه جهت گیری زندگی در زنان بارور و نابارور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
27 مقایسه حل تعارض والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و کودکان سالم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
28 مقایسه حمایت اجتماعی در زنان بارور و نابارور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
29 مقایسه دوجین کثیف و خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان کاربر و غیر کاربر بازیهای رایانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
30 مقایسه عملکرد دانش آموزان دارای اختلال خواندن ،اختلال نوشتن ، اختلال ریاضی و عادی در آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
31 مقایسه مهارتهای تحصیلی و شناختی دانشآموزان دوره اول ابتدایی با و بدون سابقه حضور در دوره پیش دبستانی در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
32 مقایسه هوشبهر کل در دانش آموزان دارای اختلال خواندن ،اختلال نوشتن و عادی در نسخه پنجم مقیاس هوشی وکسلر کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
33 میزان اثربخشی بازی درمانی بر اضطراب و افسردگی و پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
34 میزان اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
35 نقش آزار جسمی و غفلت جسمی دوران کودکی در پیش بینی شدت اختلال ارگاسمی در زنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
36 نقش آزار جسمی و غفلت جسمی دوران کودکی در پیش بینی شدت اختلال دخول/ درد تناسلی لگنی در زنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
37 نقش حس انسجام و سبک های اسنادی در پیش بینی افکار خودکشی و مهارت های بین فردی بیماران افسرده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
38 نقش عملکرد خانواده و سطوح تمایزیافتگی خود در رفتارهای خودتخریبی دختران نوجوان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
39 نقش عملکرد خانواده و سطوح تمایزیافتگی خود در میزان خودانتقادی دختران نوجوان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
40 نقش عوامل بالینی و جمعیت شناختی در پیش بینی خستگی و نیازهای برآورده نشده بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
41 نقش ویژگی بالینی و جمعیت شناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
42 نقش هوش هیجانی در پیش بینی رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده