دکتر غلامرضا فتوحی راد

دکتر غلامرضا فتوحی راد استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر غلامرضا فتوحی راد

Dr. Gholamreza Fotoohirad

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.